Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Forsyningssikkerhed på lige konkurrencevilkår

Med regeringens strategi for forsyningsselskaber håber Dansk Byggeri, at sektoren vil blive effektiviseret, og at der vil blive dæmmet op for ulige konkurrencevilkår mellem offentlige og private virksomheder på området.

Af Anne Gram, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri

 

Regeringen har lanceret en strategi for forsyningsselskaber i udspillet ”Forsyning for fremtiden”. Dansk Byggeri genkender glædeligvis en række af vores mærkesager på forsyningsområdet.

 

Det er her helt afgørende, at der skal dæmmes op mod ulige konkurrencevilkår mellem offentlige og private virksomheder på området, og at sektoren effektiviseres med bedre priser til forbrugerne. Det skal naturligvis foregå uden at komme i konflikt med grundlæggende præmisser som forsyningssikkerhed, miljøhensyn eller kommunalt ejerskab.

 

Det er også positivt, at der nu skal sigtes mod større åbenhed og adskillelse af drift og myndighed i de såkaldte §60-selskaber. Endelig er det fornuftigt at fjerne ”hvile i sig selv-princippet”, som kan give muligheder for effektiviseringer og sikre fokus holdes på forsyningsselskaberne..

 

De store offentlige forsyningsselskaber befinder på en hårfin grænse mellem offentlig og privat virksomhed. Regeringen vil selskabsgøre de forsyningsselskaber, der er etableret som §60-selskaber eller er underlagt kommunal forvaltning. Det har længe været et ønske fra Dansk Byggeris side af flere årsager.

 

For det første er §60-selskaberne underlagt både konkurrenceregler og udbudsregler. Men når selskabet selv varetager opgaverne på vegne af kommunen med eget personale, er der tale om intern produktion. Derfor er der ingen kontrakter at sende i udbud, når et §60-selskab arbejder for en kommune. Udbudsreglerne gælder derfor ikke i praksis. Da det ofte drejer sig om investeringer på store beløb, er det samtidig også en stor konkurrencemæssig udfordring for private virksomheder.

 

For det andet er det et problem, at der generelt i bestyrelserne i de kommunalt ejede forsyningsselskaber er en høj repræsentation af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det vil ofte medføre en sammenblanding af politik og virksomhedsdrift, når medlemmer af kommunalbestyrelsen skal godkende investeringer, som de selv har været med til at træffe beslutninger om i bestyrelsen for forsyningsselskabet. En selskabsgørelse kombineret med de af regeringen bebudede retningslinjer for god selskabsledelse vil bringe virksomhederne et langt stykke af vejen med mere lige konkurrencevilkår, da det blandt andet også vil medføre skattebetaling og efterlevelse af årsregnskabsreglerne.

 

Opgør med ”hvile i sig selv-princippet”
Og så er der ”hvile i sig selv-princippet”, hvor regeringen imødekommer et gammelt ønske fra Dansk Byggeri. Fremover kan selskaberne i en periode beholde deres fortjeneste fra effektiviseringer. Udover at det vil give et større incitament til effektiviseringer i sektoren, og dermed lavere priser for forbrugerne, vil det også være et stort skridt i forhold til at sikre lige konkurrencevilkår i sektoren.

 

Som det er i dag udfoldes effektiviseringspotentialet ganske enkelt ikke. Pengene kanaliseres i stedet over i tilknyttede selskaber, som ikke nødvendigvis har tilknytning til forsyningsselskabets kerneforretning. Disse underforretninger etableres dog på samme gunstige vilkår med adgang til billig finansiering i Kommunekredit og er samtidig ofte undtaget for skattebetaling. Det siger sig selv, at det ofte kan forekomme stærkt konkurrenceforvridende for private virksomheder.

 

På den baggrund står Dansk Byggeri bag om regeringens strategi og håber på, at Folketinget vil gøre det samme med det mål at skabe lige konkurrencevilkår for det private erhvervsliv og bedre priser til forbrugerne gennem effektiviseringer.