Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gør bæredygtighed til en god forretning

Er bæredygtighed tom snak og vinduespynt fra velmenende idealister eller en udvikling, som vil danne grundlag for nytænkning og big business fremover?

Af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, og PhD studerende Nina Koch-Ørvad, DTU Management Engineering

I byggeriet har mange allerede forstået, at vi med bæredygtighed har at gøre med noget nyt og spændende, der betyder mere og mere i forhold til de ydelser og de produkter, vi skal levere til vores kunder og samfundet.

 

Vi opholder os 90 procent af vores liv i bygninger. 40 procent af den energi vi bruger benyttes i relation til bygninger og 30 procent af alt affald kommer fra opførelse eller nedbrydning af bygninger. Byggeerhvervet er således en nøglespiller i forhold til at løse de markante samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor. Og der er gode muligheder for at udvikle konkrete bud på erhvervets bidrag til mere bæredygtige løsninger.

 

Bæredygtighed i den klassiske tænkning har tre fokusområder: Økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Inden for alle tre dimensioner er der lige nu store, oplagte potentialer for at fokusere sin forretning og skabe ny udvikling og vækst.

 

Brug, genanvend, skab forretning
Der er igangsat flere initiativer på det økonomiske aspekt. Blandt andet har EU-Kommissionen lanceret en handlingsplan for cirkulær økonomi, hvor ”vugge til grav” tilgangen til vores produkter erstattes af ”vugge til vugge”. Intet må gå til spilde og affald er noget vi fremadrettet genanvender – fordi vi ikke har uendeligt mange ressourcer, og fordi der er penge at tjene på bedre udnyttelse af de ressourcer, vi allerede har i brug.

 

På den baggrund og for at skabe forretning på genanvendelse har Dansk Byggeri i samarbejde med Miljøstyrelsen, Realdania og Grundejernes Investeringsfond fx skabt et nyt Videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald. Centret skal få styr på farlige stoffer og materialer og muliggøre en effektiv genanvendelse så højt oppe i værdikæden som muligt.

 

Energi – et vindue til vækst
Inden for det miljømæssige aspekt af bæredygtighed blev FN’s klimaaftale i Paris et gennembrud, der fik åbnet for at gøre bæredygtighed til en måde at tænke og udvikle forretning på. Aftalen medførte reelt mål for, at fremtidens bygninger skal bruge væsentlig mindre energi og planlægges  som en del af energisystemet, hvor bygninger lagrer energi fra fx vind og sol, når der er rigeligt af den og tilsvarende skrue ned, når der mangler energi på andre tider. Banen for innovation og nye løsninger er således kridtet op, og virksomheder, der kan levere de energirigtige løsninger må spås gode forretningsmæssige muligheder.

 

Samtidig med de kommercielle udviklingsmuligheder er det også et stigende krav fra myndighederne. Ved årsskiftet fik vi et nyt bygningsreglement, der forlanger 25 procents reduktion af energiforbruget i forhold til det, vi har været vant til. Og i 2020 skal vi igen reducere med 25 procent. Det betyder også øget fokus på innovation og udvikling – som mange i byggebranchen tager del i. Konkret er byggebranchen og energisektoren i gang med at lave en Roadmap for bygningers rolle i den grønne omstilling

 

Godt indeklima giver øget produktivitet
Men udover kroner og kalorier skal vi også have fokus på, at vi får den komfort, som moderne mennesker efterspørger. Vi skal sikre et godt og sundt indeklima i folks boliger, samtidig med, at bygninger bruger mindre energi. Det miljømæssige bæredygtighedsbegreb er allerede sat forskningsmæssigt i system for at sikre et godt indeklima og dermed optimering af forudsætninger for vores aktiviteter, hvad enten det er i skolen, på arbejdspladsen eller i vores hjem.

 

Bæredygtighed skal således vinde indpas i den måde vi udvikler vores forretninger på og den måde, der efterspørges på. Bæredygtighed skal i de kommende år konkretiseres og udvikles gennem innovative aktiviteter, og snart vil bæredygtige løsninger blive en naturlig integreret del af den måde vi efterspørger og leverer produkter og løsninger på. Bæredygtighed er altså ikke forbeholdt hippier – det er morgendagens måde at drive forretning på!