Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Grøn omstilling skal finansieres ved at bruge mindre energi

Regeringen pønser på at skære på ambitionerne for kystnære vindmøller for at få pengene til at passe, hvis PSO-tariffen skrottes. Dansk Byggeri gør opmærksom på, at grønne klimaambitioner kan opnås ved at satse på at effektivisere vores energiforbrug

PSO-tariffen kan blive historie og spørgsmålet er, hvordan man så finansierer den grønne omstilling. Dansk Byggeri mener ikke, at der skal skrues ned for klimaambitionerne, men foreslår en anderledes prioritering af indsatsen.

 

- Danske vindmøller har skabt respekt i hele verden. En stor del af vores elforbrug leveres af møller, og det er fint. Dansk Byggeri bakker op om regeringens mål om et fossilfrit Danmark i 2050, men vi er nødt til at gøre politikerne opmærksomme på, at den mest effektive omlægning er at effektivisere vores forbrug – fx ved at gennemføre energibesparende foranstaltninger i bygninger, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Hermed understreger Dansk Byggeri, at den grønne omstilling skal bevæge sig fremad på to ben, nemlig energibesparelser og udbygning med vedvarende energi. Det er vigtigt, at investorerne i vedvarende energi og materialeproducenter har stabile rammebetingelser, uagtet finansieringsmodel.

 

- Og for Dansk Byggeri er en finansiering via bundskatterne absolut ingen mulighed. Skal der ændres i PSO-tariffen bør finansiering af de vedvarende energikilder ske via besparelser i de offentlige finanser og en forhøjelse af elafgiften, siger Lars Storr-Hansen.

 

Finansiering af udbygningen med vedvarende energi over personskatterne vil føre til lavere elpriser. Men det vil ifølge Dansk Byggeri også føre til, at vi fjerner incitamentet til energibesparelser, når man afkobler forbruget fra finansiering.

 

- Det vil alt andet lige medføre færre investeringer i vedvarende energi, hvis efterspørgslen bliver mindre. For almindelige forbrugere er en fornuftig sammenhæng mellem forbrug og pris oplagt. Det betyder, at man får en direkte gevinst ved energibesparende tiltag. Den vej skal vi holde åben, og der bruges i dag milliarder på finansiering af vedvarende energi, mens energispareindsatsen nedprioriteres. Det er vigtigt, at vi igen får fokus på, at den bedste energi er den energi, vi ikke bruger, slutter Lars Storr-Hansen og tilføjer:

 

- En anden mulig finansieringskilde, der kan træde i stedet for PSO, er en afskaffelse af den grønne check, som er en uhensigtsmæssig knopskydning i skattesystemet. Den grønne check blev indført i 2009, hvorved der kompenseres for nogle forhøjede energi- og miljøafgifter, som dog imidlertid i betydeligt omfang er afskaffet igen.

 

Skatterabatten i den grønne check er ifølge Skatteministeriet på 4,3 mia. kr. i 2016.

 

Kontakt
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32