Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hver anden høringsfrist er for kort

Halvdelen af de danske ministerier har en gennemsnitlig høringsfrist på under 20 dage. Det viser en gennemgang af 763 sager, hvor særligt høringer om EU-lovgivning har korte frister. Her findes høringsfrister på helt ned til to dage

Seks arbejdsdage. Det var hvad Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet gav organisationer, virksomheder, kommuner og andre interessenter til at sætte sig ind i og kommentere en ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald i november sidste år.

 

- Det er et kompliceret stofområde, og hvis vi skal give et brugbart høringssvar, så kræver det, at en fagmedarbejder tygger sig igennem paragrafferne i bekendtgørelsen og vender indholdet med de virksomheder, den er relevant for, inden svaret kan skrives og sendes afsted. Set i det lys er seks arbejdsdage urimelig kort tid, og desværre oplever vi lidt for ofte, at svarfristerne er ”kriminelt” korte, siger adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen.

 

Siden 2014 har Dansk Byggeri modtaget 763 sager, hvor organisationen som part har mulighed for at komme med relevant viden og indspark i et høringssvar. En gennemgang af høringsfristerne viser, at under halvdelen af høringerne overholder fristen på fire uger, som ministerierne skal stræbe efter ifølge ”Håndbog for Folketingsarbejdet”.

 

- Fem ministerier overholder end ikke 20 dage som gennemsnit for høringer. Helt galt er det med høringer om EU-lovgivning, som ofte har fornærmende korte svarfrister til trods for, at det er svært stof, som kræver tid at sætte sig ind i og vurdere konsekvenserne af, siger Lars Storr-Hansen og henviser til, at den gennemsnitlige høringsfrist for EU-sager i perioden 2014-2016 var 12 dage.

 

I januar 2015 modtog Dansk Byggeri i løbet af én dag en høring fra Beskæftigelsesministeriet og tre høringer fra det daværende Klima-, Energi- og Bygningsministerium. Alle fire med en svarfrist på kun seks dage. To dage senere sender det tidligere Miljøministerium en høring fra EU-specialeudvalget vedrørende sikkerhedsdatablade om den nye kemikalielov REACH med en svarfrist på fire arbejdsdage.

 

- Vi oplever en del høringsfrister på omkring en uge, men også frister ned til to dage. Det er helt urimeligt. Det handler jo om kvaliteten af lovgivningen, og korte frister kan medvirke til sjusket lovarbejde, siger Lars Storr-Hansen.

 

 

Læs analysen om høringssvar her

 

 

Kontaktinformation

Adm. dir. i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, telefon 41 19 33 04

Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65