Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvid for en dag hitter

Udskældte SKAT bør have ros for at lette hverdagen for borgere og virksomheder. SKAT har succes med dagsbillet til gulpladebiler, som er den fleksible ordning med at købe dagsbeviser, så gulpladebiler kan anvendes privat. En ny app har gjort det endnu lettere at blive ”hvid for en dag” i fx påskeferien

Danskerne køber dagsbeviser til gulpladebiler som aldrig før. Dansk Byggeri finder det positivt, at hele 34.800 personer i 2015 købte dagsbillet til privat brug af gulpladebil. Det er en stigning på 32 pct. i forhold til året før.

 

- For mange erhvervsdrivende bidrager dagsbilletterne på en pragmatisk måde til at få arbejdsliv og familieliv til at hænge bedre sammen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

I 2013 blev det muligt at købe dagsbeviser til privat anvendelse af gulpladebiler. Det første år benyttede 19.400 personer ordningen. I 2014 steg antallet til 26.400 dagsbeviser og nåede så i 2015 op på ca. 34.800.

 

- Ordningen med, at en gulpladebil kan blive hvid for en dag, er blevet en bragende succes, som dokumenterer, at ordningen har ramt en efterspørgsel og et behov for fleksibilitet hos brugerne, siger Bo Sandberg.

 

Biler på gule plader må som udgangspunkt kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Med reglerne om dagsbeviser er det imidlertid muligt, at frikøbe sådanne biler til privat anvendelse for 225 kr. om dagen.

 

- En opgørelse fra SKAT viser, at der i snit sælges 95 dagsbilletter om dagen, og 77 pct. sælges til private, mens de resterende 23 pct. er solgt til virksomheder. Det er glædeligt, at danskerne – private såvel som selvstændigt erhvervsdrivende – har taget dagsbeviserne til sig i så stort et omfang. Det viser tydeligt, at der har været et behov for en smidiggørelse af regelsættet omkring gulpladebiler, siger Bo Sandberg.

 

Tidligere har gråzoner i lovgivningen og uautoriseret privat benyttelse af gulpladebiler været en givtig vej til bøder og afgifter for SKAT. Men nu er der kommet mere klare linjer. Med sit nem-id eller en helt ny app i hånden kan man for 225 kr. købe bilen fri af gulpladetilstanden - og de dertil hørende skatte- og afgiftsmæssige forpligtelser - for én dag.

 

- Når man er i besiddelse af en dagsbillet, er der ingen begrænsninger for, hvad kørslen må omfatte. Fx må bilen gerne anvendes til private flytninger, kørsel af affald til genbrugsstation eller til familiens ferietur i ind- og udland, forklarer Bo Sandberg.

 

Læs mere om ordningen på SKATs hjemmeside

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32