Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvor ender forsvarets byggeopgaver?

Forsvaret skal til at tænke miljømæssigt, cirkulært og bæredygtigt, når det udliciterer opgaver. Dansk Byggeri vil holde øje med, at en del af opgaverne bliver tilgængelige for lokale, små- og mellemstore virksomheder.

Af Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri

 

Forsvaret står ved en skillevej. Efter en lang periode, hvor indsatsen lå langt fra de hjemlige grænser, er der atter behov for at fokusere mere på de nære opgaver. Med andre ord skal Forsvaret ikke fortsætte med at løse opgaver som hidtil.

Der er bred politisk enighed om øgede midler til Forsvaret, og pengene skal blandt andet bruges til grøn omstilling. Der skal tænkes miljømæssigt, cirkulært og bæredygtigt i mange retninger. Materielanskaffelser skal også tage grønne hensyn, ligesom måden terræn og bygninger bruges på, skal genovervejes. Forsvaret skal således tænke både grønt og økonomisk.

Måske kommer det næsten belejligt, at Foreningen for Rådgivende Ingeniører har beregnet, at Forsvarets vedligeholdelsesefterslæb i bygningsmassen er på over to milliarder kroner, for nu bliver der mulighed for at rykke markant på den grønne dagsorden, uden at der netop er blevet brugt mange penge ”forkert”.

Forsvaret har for nyligt sendt fire opgaver i udbud: Én samlet kontrakt på facility management af bygninger og udearealer landet over til en samlet værdi af 4,5 mia. kr. over seks år, samt tre udbud af grønne bygninger mv. på tre kaserner. Der er altså klare signaler om, at Forsvaret nu tænker i stordriftsfordele og energibesparende løsninger. Men der er også anledning til at gøre holdt foran og grave sig ned i materialet.

Der lægges i kontrakten om facility management op til, at kontraktholderen skal indberette til bygningstjenesten, når der konstateres vedligeholdsopgaver til over 10.000 kr. med henblik på, at de skal sendes i udbud. Med det store efterslæb på vedligeholdelse må der blive rigtig mange indberetninger.

Og resultatet bliver formentlig, at rigtig mange opgaver vil gå til den, der vinder selve facility management-kontrakten, simpelthen fordi det vil vise sig, at 10.000 kr. er så lavt et beløb, at man ikke kan sende sådanne opgaver i egentligt udbud. Derfor er én kontrakt til en værdi af 4,5 mia. kr. på facility management plus det løse måske ikke den billigste eller bedste løsning.

I stedet bør Forsvaret på forhånd udbyde en eller flere rammeaftaler om opgaverne over 10.000 kr., eller søge stordriftsfordelene ved at samle mindre, ensartede opgaver i puljer, for så at udbyde dem. Forsvaret har jo kaserner mange steder i landet, så det vil være passende af overveje et geografisk hensyn, så også lokale, små- og mellemstore virksomheder kan byde ind. Det er vigtigt, at Forsvaret opnår stordriftsfordele med større udbud, hvor det er det rigtige, og at andre kommer til dér, hvor et stort udbud har tvivlsomme gevinster.

 

Dansk Byggeri vil holde øje med, hvor opgaverne over 10.000 kr. ender, så facility management-leverandøren ikke automatisk får tildelt flertallet af opgaverne, men at en del af dem også bliver tilgængelige for andre virksomheder.