Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ingen Oscar til dansk økonomi

Ifølge Danmarks Statistik voksede bruttonationalproduktet med moderate 1,2 pct. i 2015. Og året sluttede sløjt med sæsonkorrigeret vækst på blot 0,2 pct. i 4. kvartal. Især investeringerne skuffer fælt

- Danmark vinder heller ikke i år nogen Oscar for den økonomiske præstation. Men det var nu heller ikke ventet, eftersom vi slet ikke var nominerede i hovedkategorien BNP-vækst, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

- Man kunne have håbet, at fx investeringerne havde sneget sig med i feltet af nominerede til bedste birolle, men investeringerne skuffer fælt med et beskedent plus på 0,8 % i 2015 fra et i forvejen bekymrende lavt udgangspunkt, siger Bo Sandberg.

 

- Investeringerne er den mest sygdomsramte del af dansk økonomi i øjeblikket. De offentlige investeringer ventes at falde med 7 % i år og der er ingen garanti for, at de private investeringer er parate til at tage over. Det betyder, at produktionsapparatet nedslides, og vi risikerer at spare os fattige, siger Bo Sandberg.

 

Nationalregnskabstallene bekræfter, at retningen i dansk økonomi er positiv, men tempoet er moderat.

 

- Der findes ingen formel opsvingsdefinition, og hvis man kunne nøjes med at fokusere på arbejdsmarkedet alene, havde vi været i et opsving længe, men de aktuelle BNP-vækstrater kvalificerer desværre ikke til betegnelsen ”opsving”, siger Bo Sandberg.

 

- Dansk økonomi hænger i vandskorpen, og vores velstand er fortsat lavere end i 2008. Det bliver i bedste fald først i løbet af 2016, at vi når tilbage på før-kriseniveauet. I den mellemliggende periode er svensk økonomi til sammenligning vokset med ca. 14 pct. og Tyskland med ca. 8 pct., siger Bo Sandberg.

 

Ifølge Dansk Byggeri er det eneste større lyspunkt, at privatforbruget er begyndt at røre på sig med en brugbar årsvækst på 2,1 pct., der vel at mærke er bredt funderet og ikke kun skyldes fremgang i bilsalget.

 

- Med en eksportsektor, der i øjeblikket er præget af den internationale usikkerhed, er det ekstra vigtigt, at privatforbruget bidrager positivt til dansk økonomi. Og med bedring på både arbejds- og boligmarkedet, med fortsat lav inflation og med markant reallønsforbedring, tyder det meste på, at privatforbruget vil fortsætte fremgangen i 2016, konstaterer Bo Sandberg.

 

Når man afslutningsvis zoomer ind på bygge- og anlægsinvesteringerne, er der ifølge Dansk Byggeri ikke så meget positivt at skrive hjem om i 2015:

 

- Nationalregnskabets tal for bygge- og anlægsinvesteringer skal altid tages med forbehold. Men når det er sagt, har der ikke været tale om noget festfyrværkeri i 2015, og det selvom byggeinvesteringerne faktisk er revideret noget opad i denne nye opgørelse fra Danmarks Statistik, siger Bo Sandberg.

 

For 2015 som helhed faldt boliginvesteringerne marginalt med 0,3 pct., hvilket ifølge Dansk Byggeri bl.a. skal tilskrives faldende volumen i renoveringen af den almene boligsektor. Dette beskedne fald modsvares dog godt og vel af en fremgang i investeringerne i andet byggeri og anlæg på 1,6 pct. Her trækker blandt andet metro og jernbaneinvesteringer i positiv retning.

 

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32