Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Jobvækst fortsætter på tredje år

Dansk økonomi er udfordret på BNP-vækst, investeringer og produktivitet. Men ikke desto mindre er der skabt 100.500 nye lønmodtagerjob. Ikke mindst byggeriet er jobmotor med 13.400 flere lønmodtagere end i 2013. Det understreger behovet for flere faglærte

Ifølge Danmarks Statistik faldt antallet af lønmodtagere i byggeriet med ca. 200 personer fra februar til marts, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

 

- En enkelt måneds marginalt fald i byggebeskæftigelsen ændrer ikke på den opadgående trend, der har bragt 13.400 lønmodtagere i job i byggeriet siden 2013, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

Procentvis er der tale om en jobfremgang i bygge- og anlægsbranchen på hele 9,9 pct. på tre år.

 

- Pilen har nu peget opad for branchen så længe, at udfordringerne med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft er rykket højere op på dagsordenen blandt vores mange medlemsvirksomheder, siger Bo Sandberg.

 

Vender man blikket mod det samlede arbejdsmarked, så bød marts ifølge Danmarks Statistik for 35. måned i træk på fremgang i den sæsonkorrigerede lønmodtagerbeskæftigelse. Denne gang med et plus på 3.800.

 

- Det er bare ærgerligt og relativt gådefuldt, at den markante fremgang på det private arbejdsmarked endnu ikke har kastet særlig meget BNP-vækst af sig. Men det ændrer ikke på den positive konklusion, at ”kongetallet” for arbejdsmarkedet bliver ved med at strutte af sundhed.

 

Når den stærke private jobskabelse endnu ikke for alvor har forplantet sig til BNP-væksten, skyldes det blandt andet en svag produktivitetsudvikling i dansk økonomi.

 

- Der er ingen tvivl om, at vi står med en betydelig produktivitetsudfordring – det vil sige, hvor meget produktion vi får ud af hver arbejdstime. Det er et oplagt sted at sætte ind ved efterårets bunkebryllup af reformer, siger Bo Sandberg og tilføjer:

 

- Men vi skal også huske på, at produktivitet ikke er det eneste succeskriterium på arbejdsmarkedet. Hvis man kan fastholde jobfremgangen, kan noget af den arbejdskraft, som normalt befinder sig yderst på arbejdsmarkedet måske få varigt fodfæste. Disse medarbejdere er måske ikke så produktive som ”kernearbejdskraften”, men det er da bedre, at folk kommer i meningsfuld beskæftigelse, end at de er på passiv forsørgelse.

 

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32