Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Keep it simple, skat

Der er brug for modige politikere, der tør lave reelle forenklinger, så Danmark kan få et skattesystem, der virker efter hensigten

Af Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri & Bo Sandberg, cheføkonom, Dansk Byggeri

 

Enhver regering har brug for et hovedprojekt, og dannelsen af en ny borgerlig, liberal regering er en gylden chance for at gentænke skatte- og afgiftssystemet. Først og fremmest skal beskatningen gøres mere enkel og letforståelig. Alt for længe er det overbebyrdede skattesystem blevet brugt til at løse alle tænkelige økonomiske og fordelingspolitiske problemer, og det har ført til et totalt uoverskueligt system. Det kan ikke være rigtigt, at skattebetalingen ofte afhænger af, om man har råd til at hyre dyre rådgivere, der formår at udnytte skattesystemets kompleksitet.

Ganske vist har partierne bag finanslovsaftalen udvist handlekraft med en milliardbevilling frem mod 2020 til at genrejse SKAT - bl.a. ved at tilføre flere medarbejdere og gøre et nyt forsøg på at rette op på inddrivelsen, it-systemerne, ledelseskulturen osv. Det er en god begyndelse, men der skal meget mere til! Det nytter ikke at lappe det gamle hjul. Der er brug for et helt nyt hjul, og det er en unik chance for den nye regering.

Den smalle V-regerings 2025-plan indeholdt mange gode pejlemærker og konkrete initiativer – men den fejlede på ét område. Den gjorde ikke skattesystemet mere enkelt, tværtimod. Bl.a. forslagene om pensionsbonus og ACE-model for selskabsskatten komplicerede et i forvejen kompliceret system til ukendelighed. Og som bekendt: Det, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares!

Den kommende skattereform skal derfor bl.a. forenkle kapitalbeskatningen. Der er for meget knopskydning, national enegang og værnsregler, som ikke virker efter hensigten i Danmark. Og hvad blev der egentlig af de annoncerede nabotjek?

Dansk Byggeri mener, at aktiebeskatningen skal lettes og forenkles efter svensk forbillede med én skattesats for aktieindkomst på 27% fremfor det nuværende todelte system, hvor øverste aktieindkomstskat er på hele 42% af investeringer, der i forvejen er beskattet én gang via selskabsskatten. En ny start for aktiekulturen og en mere enkel aktiebeskatning kommer ikke mindst erhvervslivets rygrad, SMV'erne, til gode.

Også boligbeskatningen kan blive langt mere enkel - og betydeligt mere simpel end foreslået i udspillet ”Tryghed for boligejerne”. Først og fremmest skal der styr på ejendomsvurderingerne. Men derefter skal skattebetalingen følge konjunkturerne. Gerne med forsigtighedsprincip, retssikkerhed, klageadgang og lavere satser i grundskyld og ejendomsværdiskat end i dag. Men uden flirt med en ny supplerende avancebeskatning, uden ”misundelsesknæk” og alle mulige sær-rabatter afhængig af alder og hvornår man tilfældigvis købte sit lod i boliglotteriet.

Hvis vi skal have skabt et skatte- og afgiftssystem, der kan forklares og ikke mindst administreres, er der brug for modige politikere, der tør lave reelle forenklinger og måske se lidt mere afslappet på, om nogen måtte opnå en lidt større gevinst end andre. For med millimeterretfærdighed kommer vi ingen vegne, det er afprøvet.