Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kommunalt kontrolbud underkendt

Dansk Byggeri vinder sag ved Klagenævnet for Udbud om kommunes overtrædelse af kontrol-budsbekendtgørelsen

I en netop afsagt kendelse fra Klagenævnet for Udbud har Dansk Byggeri fået klagenævnets ord for, at Aabenraa Kommune i forbindelse med udbud af drifts- og vedligeholdelsesarbejder på landeveje tilbage i 2013 har begået alvorlige fejl ved kommunens beregning af sit eget kontrolbud. I forbindelse med, at priserne fra de bydende blev offentliggjort stod det klart, at kommunens eget kontrolbud var markant billigere end den billigste private leverandør. Kommunens entreprenørgård vandt derfor konkurrencen.

En kontrolbudsberegning er den beregning, en kommune eller region selv foretager over, hvad det ville koste myndigheden at udføre den udbudte opgave inden for egne rækker. Kontrolbudsberegning kan således bruges som begrundelse for at annullere udbuddet, hvis kontrolbuddet viser sig at være lavere end de indkomne tilbud.

Den lave pris undrede helt fra starten Dansk Byggeri, som derfor søgte om aktindsigt i kommunens kontrolbud. Det viste sig dog at være en ganske træg proces at få indsigt i Aabenraa Kommunes beregning. Først efter flere års juridiske tovtrækkerier lykkedes det Dansk Byggeri at få fuld indsigt i kommunens beregning blot for at konstatere, at kommunen havde foretaget sine beregninger og derefter smidt dem ud. Det var således ikke fuldt ud muligt under sagen at rekonstruere kommunens kontrolbudsberegning. Klagenævnet for Udbud udtaler i kendelsen, at der efter de eksisterende regler ikke er et krav om, at kommunen opbevarer sin beregning, så den efterfølgende kan efterprøves.

- Dette er selvsagt ikke en tilfredsstillende retstilstand, når man som i denne sag kan konstatere, at beregningen er lavet på et forkert grundlag, siger advokat Johan Iversen Møller fra Dansk Byggeri.

Sagen udstiller også et andet problem i den kommunale forvaltning. Nemlig at dele af den kommunale forvaltning anser sig selv som en virksomhed på linje med private virksomheder på trods af, at hovedparten af indtægterne kommer fra kommunen selv i form af aftalte takster, som er fastsat med det sigte at holde driften af den pågældende enhed i balance. Altså et nulsumsspil, som ingen private virksomheder kan konkurrere med.

- I dette tilfælde havde kommunen inddraget indtægter fra driften af deres maskinpark ved beregningen af deres mandetimepris. Det betød, at udgifterne til personalet kom til at fremstå langt billige end de rent faktisk var, siger Johan Iversen Møller, og fortsætter:

- Sagen kan først og fremmest bruges til at konstatere, at der er brug for at klæde kommunens medarbejdere bedre på i forhold til de gældende regler og til, hvordan beregningen rent praktisk bør gennemføres.

Sagen viser med al tydelighed, at der er behov for at skabe øget gennemsigtighed i det kommunale system på området. Dansk Byggeri har ved tidligere lejligheder talt varmt for, at lovgiver stiller krav om at kontrolbudsberegningen skal offentliggøres i forbindelse med licitationen. Det vil skabe øget gennemsigtighed og tillid til de offentlige udbydere.

Det er Dansk Byggeris opfattelse, at Aabenraa Kommune ikke er et enestående tilfælde, og at kontrolbudsberegningen håndteres forkert i mange kommuner. Der er derfor ikke grund til at rejse særlig kritik af Aabenraa Kommune, men grund til at rette et kritisk blik mod regelværket på området som helhed. 

Læs kendelsen:
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-udbuds-kendelser

Kontakt
Advokat Johan Iversen Møller, Dansk Byggeri, telefon 25 66 63 13
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32