Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kommuner har tilladt forurening af beton med tungmetaller

Dansk Byggeri kender til flere eksempler på, at stærkt forurenet affald ikke deponeres, men derimod anvendes i beton. Og det sker med myndighedernes godkendelse. Dansk Byggeri retter nu skarp kritik mod Miljøstyrelsen, så den praksis stopper hurtigst muligt

Dansk Byggeri er blevet bekendt med, at der i stigende omfang og med miljøgodkendelse fra myndighederne bortskaffes affald ved at indstøbe eller blande affald i beton. Affaldet, som bortskaffes, er både uforurenede affaldsfraktioner, forurenet affald og affald klassificeret som farligt affald.

 

- Det er en praksis, som Dansk Byggeri på det skarpeste tager afstand fra. Bortskaffelse af affald bør ikke ske ved at indstøbe eller blande det i beton. Det er helt hen i vejret, at myndighederne godkender en på alle måder problematisk løsning, siger Thomas Uhd, branchedirektør for Dansk Beton i Dansk Byggeri, og fortsætter:

 

- Det går imod alle kendte principper og er i direkte strid med de standarder for beton, som alle seriøse aktører i bygge- og anlægsbranchen arbejder efter. De afledte konsekvenser ved at bortskaffe affald i beton er sundhedsrisici, og så spænder det ben for senere genanvendelse af betonen som cirkulær ressource.

 

Ifølge Dansk Byggeri er myndighedstilladelsen udtryk for meget kortsigtet tænkning. Det er en nem løsning her og nu til at slippe af med problematisk affald, men de langsigtede konsekvenser er forurenet beton.

 

- Man fjerner grundlaget og incitamentet for en ordentlig affaldsbehandling, når kommunerne godkender anvendelse af problemaffald i beton. Dansk Byggeri opfordrer Miljøstyrelsen til at få denne fortolkning af reglerne i kommunerne ændret og præciseret, siger Thomas Uhd.

 

Dansk Byggeri har gennemgået gældende miljøregler og udvalgte betonstandarder for at undersøge, om der findes fortolkningsmæssigt rum for at bortskaffe affald i beton. Og ifølge Dansk Byggeri er der ikke hjemmel til kommunernes vidtgående fortolkning.

 

- Gældende konstruktionsnormer og -standarder for beton tillader indstøbning og iblanding af mange forskellige materialer i beton, men fælles for dem alle er, at det er veldefinerede produkter og materialer, som giver konstruktionen en ønsket funktionalitet i brugsfasen, og det skal fremgå af projektspecifikationen, forklarer Thomas Uhd. Han slår fast, at anvendelse af betonkonstruktioner som deponi, og dermed bortskafning af affald, ikke er tilladt i henhold til normer og standarder.

 

Dansk Byggeri forventer nu, at Miljøstyrelsen hurtigt får imødegået udviklingen ved enten at lave en vejledende udtalelse eller lovgivning, hvor Dansk Byggeri gerne deltager i det lovforberedende arbejde.

 

Kontaktinformation
Branchedirektør Thomas Uhd, Dansk Byggeri, telefon 22 94 41 67
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32