Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Lad os tage vores egen medicin

Vi kan faktisk sammenligne omkostningerne ved at nedbringe energiforbruget med omkostninger ved at udvide energiforsyningen med vedvarende energi.

Af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

 

Energistyrelsen har regnet den ud – i hvert fald hvordan vi med et nyt kalkulationsværktøj kan styrke afsætning af energieffektive løsninger uden for Danmark. For med en Håndsrækning til danske eksportvirksomheder har styrelsen fremlagt et så godt initiativ, at man kunne håbe på, at det også vil blive bragt i spil på hjemmemarkedet.

 

Det er den såkaldte LCoE Calculator (ja, det hedder den …), der er en regnemodel, som kan benyttes af såvel eksportvirksomhederne som udenlandske myndigheder. En regnemodel, hvor man kan sammenligne omkostningerne ved at nedbringe energiforbruget med omkostninger ved at udvide energiforsyningen med vedvarende energi.

 

Det har selvfølgelig også fået berettiget rosende ord med på vejen af såvel ministeren som formanden for Energikommissionen, Niels B. Christiansen.

 

Men i forhold til den hjemlige energipolitik savner jeg nu lidt mere af tænkningen bag LCoE Calculator. Vi bør selvfølgelig også i den danske energipolitik se på betydningen af energieffektivisering og energibesparelser - og give disse områder en mere fremtrædende rolle i forhold til det omfattende fokus, som vi har på udbygning med vedvarende energi.

 

Lidt ansporende kan man vel spørge om det nye beregningsværktøj reelt har været afprøvet i den aktuelle politiske proces? Eller om regnemodellen har været afprøvet i forhold til at fastlægge det samfundsøkonomisk fornuftige niveau mellem udbygning med vedvarende energi og energibesparelser?

 

I byggeriet har vi sammen med Aalborg Universitet fremlagt beregninger, der viser, at der er et samfundsøkonomisk rentabelt potentiale ved at spare 40 procent af varmeforbruget i den bestående bygningsmasse.

 

Det kunne på den baggrund være oplagt nyttigt, at vi tog vores egen medicin og anvendte LCoE Calculator og fik dette verificeret. På samme måde er der ikke noget, der virker mere overbevisende i en international salgsproces end eksemplets magt. Jeg kan derfor kun opfordre til, at energieffektiviseringer og energibesparelser får en langt mere fremtrædende rolle og reel strategisk placering i den hjemlige energipolitik.

 

Det kunne fx ske via arbejdet i Energikommissionen men også, hvis energiministeren vil tage initiativ til en energirenoveringsstrategi, hvor nogle af de mange initiativer til energieffektivisering som byggeerhvervet allerede har udarbejdet, bliver sat aktivt i spil.

 

Hvis vi tager vores egen medicin i forhold til udformning af den danske energipolitik, så er jeg overbevist om, at vores afsætningsmuligheder uden for Danmark bliver markant forstærket.