Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Mens vi venter på opsvinget …

Mens vi venter på den økonomiske ”Super Tuesday” på tirsdag med både vismandsrapport og BNP-tal for 1. kvartal, så har regeringen offentliggjort ny økonomisk prognose, der endnu engang nedjusterer væksten

I den nye økonomiske prognose nedjusterer regeringen BNP-vækstskønnet for 2016 fra 1,9 pct. i december til nu 1,1 pct. - Retningen er sat, men tempoet er moderat og spørgsmålet er, om man overhovedet kan tale om opsving med de vækstrater, vi er vidne til, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri og fortsætter:

- Trods det noget deprimerende vækstbillede er det Dansk Byggeris opfattelse, at den overordnede, svagt kontraktive dosering af finanspolitikken er ganske fornuftig set i lyset af de gode tendenser på arbejdsmarkedet og boligmarkedet, siger Bo Sandberg, der dog advarer mod at stramme yderligere end allerede planlagt fx i forbindelse med finansloven for 2017.

Mens Dansk Byggeri således er enig i den overordnede dosering af finanspolitikken, så advarer erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen mod at sænke ambitionerne for de samfundsnyttige offentlige investeringer, der er nødvendige forudsætninger for at geare dansk økonomi til fremtidig vækst.

- Det er glædeligt, at faldet i de offentlige investeringer i 2016 i den nye Økonomiske Redegørelse er nedjusteret fra -6,9 pct. i december til -3,7 pct. nu, og ligeledes er opjusteret en smule i 2017 fra -0,2 pct. til +0,1 pct. Dermed går man, populært sagt, fra grumt til blot slemt, siger Bo Sandberg og advarer mod opfattelsen af, at de private investeringer automatisk vil rejse sig og komme tilbage på førkriseniveauet.

- Det er farligt at neddrosle ambitionsniveauet i offentlige investeringer i blind tiltro til, at de private investeringer vil rejse sig som Fugl Føniks. De offentlige investeringer er under alle omstændigheder vanskelige at time rigtigt til at dosere den økonomiske politik. I stedet bør man udelukkende se på, om investeringerne giver en god samfundsøkonomisk forrentning eller ej.

Som forventet af Dansk Byggeri har regeringen – ligesom de foregående regeringer – været for pessimistisk omkring de offentlige finanser blandt andet ved kasseeftersynet i efteråret.

- Det er lavvæksten, den sløje produktivitetsudvikling og investeringerne, der er de store strukturelle udfordringer i dansk økonomi - ikke de offentlige finanser, understreger Bo Sandberg.

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefor 28 50 38 19 Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32