Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Mere erhvervsvenlig planlov og nye redskaber til yderområderne

Aftalen om den nye planlov giver bedre mulighed for at drive virksomhed i hele Danmark og for at bo og være iværksætter i yderområderne. Aftalen sikrer klarhed om, hvordan vi skal bygge i Danmark både på land og i by

På landet bliver der med den nye planlov bedre muligheder for fleksibel byudvikling. Der hvor der fx tidligere har været en skole, og bygningen stadig er i god stand, bliver det med den nye planlov muligt at bruge bygningen til fx håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, foreninger eller som en bolig. Ligeledes får virksomheder, der er etableret i overflødige bygninger mulighed for at tilbygge med op til 500 kvadratmeter, og begrænsningen på max 10 ferieboliger pr bygning ophæves.

 

- Tomme bygninger får bedre muligheder for at få nyt liv, og det er positivt for de små lokalsamfund. Når ildsjælene er der, så skal de ikke bremses af bureaukrati, for det er dem der kan være med til at skubbe en udvikling i gang i en landsby, siger Maria Schougaard Berntsen, økonomisk konsulent i Dansk Byggeri, og fortsætter:

 

- I det hele taget er der fokus på at øge attraktiviteten i landdistrikterne. Kommunerne får nu lov til at udpege to omdannelsesbyer pr kommuneplan, hvor de kan gøre en ekstra indsats for, at landsbyerne ikke bliver spøgelsesbyer præget af forladte boliger.

 

Det bliver også nemmere at bygge til sit helårshus og udvide sin bedrift.

 

Når det gælder de større byer, er der også mange nye tiltag. Størrelsesbegrænsninger på dagligvarebutikker er blevet løftet i både bymidter og lokalcentre, og der bliver bedre mulighed for showrooms i forbindelse med e-handel. Det er nu lagt fast i en bred aftale, at kommunernes mulighed at bestemme i en lokalplan, at 25 % af boligmassen skal være almene boliger bevares.

 

- Det har givet stor investeringsusikkerhed, at man ikke har vidst, hvor dette ville ende på det almene boligområde, og det er nu afsluttet, siger Maria Schougaard Berntsen.

 

Derudover nedsættes høringsfristerne fra minimum otte uger til minimum fire uger for forslag til lokalplaner og mindre kommuneplantillæg. Ved enkelte ændringer i en eksisterende plan lægges der op til høringsfrister ned til 14 dage.

 

- Det er positivt, når det gavner en kort og effektiv sagsbehandlingstid, og kommunerne husker på, at der forsat skal være en tilstrækkelig inddragelse af offentligheden, siger Maria Schougaard Berntsen.

 

Kontaktinformation

Økonomisk konsulent i Dansk Byggeri, Maria Schougaard Berntsen, telefon 51 30 95 37

Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65