Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nu skal det ikke koste penge at vinde over SKAT!

Dansk Byggeri har længe påpeget det uacceptable misforhold, at fx små håndværksvirksomheder drevet i selskabsform, siden 2009 ikke kan få dækket sagsomkostningerne, selvom man vinder en retssag mod SKAT. Derfor glæder Dansk Byggeri sig over Retssikkerhedspakke II, der retter op på denne diskrimination - og også rummer andre positive nyskabelser

Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enigt om Retssikkerhedspakke II. Dansk Byggeri tager positivt imod.

 

- Siden 2009 har selskaber og fonde ikke kunnet få deres sagsomkostninger dækket, selvom de vinder en retssag mod SKAT. Dermed har der reelt været en grotesk særskat på retssikkerhed og en uheldig diskrimination mellem personligt ejede virksomheder og virksomheder drevet i selskabsform, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen og tilføjer:

 

- Det er glædeligt, at den sunde fornuft nu sejrer. Syv års retssikkerhedsmæssigt mørke indenfor omkostningsgodtgørelse ophører nu endelig - tilmed med bredt politisk flertal bag aftalen.

 

Den manglende omkostningsgodtgørelse har ifølge Dansk Byggeri formentlig afholdt små og mellemstore virksomheder fra at føre principielle skattesager, hvilket må siges at være et dyrebart tab af retssikkerhed.

 

Udover genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde, rummer Retssikkerhedspakke II flere andre positive nyskabelser af retssikkerhedsmæssig karakter på skatteområdet.

 

- Der oprettes et skattekontor hos Ombudsmanden, der er uafhængigt af regering og Folketing, der indføres kortere sagsbehandlingstider på klageområdet i SKAT og der nedsættes et uafhængigt Skattelovråd, hvilket alt sammen er klare retssikkerhedsmæssige forbedringer, siger Lars Storr-Hansen.

 

Dansk Byggeri mener, at det er positivt, at det brede flertal i Folketinget bestående af V, S, DF, LA, RV og K er enige om at det indskærpes overfor Skatteministeriet og statens advokatkontor, Kammeradvokaten, at de skal være mere restriktive i den fælles tilgang til hvilke retssager, der skal føres på skatteområdet.

 

- Som det er i dag, bruger staten sin nærmest ubegrænsede økonomiske muskelmasse og juridiske hjernekapacitet efter et stærkt kritisabelt princip om konstant at afprøve grænserne i skattelovgivningen. Det er der forhåbentligt gjort op med, slutter Lars Storr-Hansen.

 

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32