Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Positivt med bred politisk aftale om grøn omstilling

Med den brede politiske aftale om en PSO-løsning er sporet lagt for en ny politisk tilgang til den grønne omstilling. Dansk Byggeri vil holde øje med, hvordan udmøntningen af den Grønne Klimapulje bliver udformet

Nu skal omstillingen til vedvarende energiproduktion ikke mere betales af energiforbrugerne. Fremover skal der findes finansiering via finansloven. Derfor er det ifølge Dansk Byggeri meget positivt, at det stort set er alle partier i Folketinget, der står bag aftalen.

 

- Hermed må man antage, at de politiske partier også har vedkendt sig det langsigtede mål om at gøre Danmark uafhængig af fossile energikilder. Det er en vigtig erkendelse – ikke mindst på bagsiden af et klimatopmøde, der kom til at stå i skyggen af det amerikanske præsidentvalg. Det valg skabte desværre en ubehagelig usikkerhed om opbakningen i forhold til Paris-aftalen mål om at nedsætte klodens temperaturstigning, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Den politiske aftale om PSO’ens afskaffelse er også en aftale om fremtidens vedvarende energiproduktion. Retningen for denne udbygning slås nu fast med både kystnære vindmøller og en stor havbaseret vindmøllepark, hvor produktionsprisen på energi fra begge har vist sig overraskende lav. Det bekræfter, at denne teknologi har fået fodfæste, og det er ifølge Dansk Byggeri glædeligt, da det samtidig cementerer en dansk styrkeposition.

 

Aftalen om en PSO-løsning indeholder også elementer i relation til energibesparelser, der dog ikke er særlig konkrete. Energiselskabernes ønske om en reduktion af deres mål for realisering af energibesparelser imødekommes og reduceres fra 12,2 til 10,1 PJ. Der udestår herefter at udmønte energisparemålet via en aftale med energiselskaberne eller via et pålæg.

 

- Det er her vigtigt, at udmøntningen ikke får karakter af en ”ny PSO-ordning”, hvor konvertering af energiproduktion kan tælles med som en energibesparelse. Politikerne må holde fast i, at energispareaftalen med energiselskaberne har til formål at reducere energiforbruget – ikke at understøtte omlægningen til vedvarende energi, siger Michael H. Nielsen.

 

Dansk Byggeri ser med særlig interesse på, hvorledes aftalen om at afsætte i alt 375 mio. kr. frem mod 2020 til en såkaldt Grøn Klimapulje vil blive udmøntet.

 

- Vi har noteret os, at puljen særligt skal anvendes til at realisere målene om reduktion af CO2-udledning i de ikke kvotebelagte sektorer – ”biler, bønder og bygninger”. Det kan ikke understreges klart nok, at der er et stort behov for fokus på realisering af energibesparelser i den danske energipolitik. Grøn omstilling bliver nu en gang nemmere, hvis det realiseres omkostningseffektivt ved fx samtidige reduktioner af energiforbruget i bygninger, siger Michael H. Nielsen og pointerer:

 

- Vi kan nemt spare op til 40 procent af vores nuværende forbrug, men realiseringen af dette potentiale kræver politisk medvirken. Det håber vi på, at det nye brede politiske flertal bag PSO-løsningen vil leve op til.

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32