Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Rekordlav inflation booster økonomien

Den rekordlave inflation i 2015 betyder, at forbrugerne i øjeblikket får betydeligt mere ud af lønkronerne. En gennemsnitlig husholdning får ca. 6.500 kr. mere til rådighed om året i forhold til 2010-2012

Ifølge Danmarks Statistik landede inflationen i december på +0,5 %, og det bidrager til et samlet inflationsfacit for 2015 på rekordlave +0,45 %. Det er tredje år i træk, at lavinflationsrekorden bliver slået, og noget lignende er ikke set siden 1953, hvor man havde deflation i skikkelse af en prisudvikling på -0,5 % på årsbasis.

- Der er sket et voldsomt skift i det danske inflationslandskab i de senere år. I perioden 2010-2012 lå den årlige inflation i gennemsnit på +2½ %. Nu har den så i perioden 2013-2015 i snit ligget på +0,6 % med 2015-facittet på +0,45 % som det sandsynlige lavpunkt for udviklingen i forbrugerpriserne, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri, og tilføjer:

- Rekordlav inflation indebærer pæne reallønsstigninger for langt de fleste - selv med en moderat nominel lønvækst. Og for en gennemsnitlig dansk husstand er der en årlig besparelse på forbrugsudgifterne på ca. 6.500 kr., set i forhold til perioden 2010-2012.

Tidligere var der en noget mere broget årsagsforklaring til den lave inflation. I 2013 var det således den kriseramte samfundsøkonomi, der var primær årsag til den lave prisudvikling.

- Men i 2014 og 2015 har årsagerne været entydigt positive, da den lave inflation er kommet til os udefra ikke mindst i form af de faldende oliepriser, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri peger på, at den historisk lave inflation bidrager til at styrke dansk økonomi, herunder også bygge- og anlægsbranchen. Det kan ifølge Bo Sandberg fx være en god ide at foretage fremadrettede energiinvesteringer, mens der er penge på lommen, og dermed forberede sig på tiden, når oliepriserne igen stiger.

- De faldende oliepriser rører grundigt rundt i gryden mellem vindere og tabere. Det gælder både mellem lande, mellem brancher og mellem virksomheder. Men på bundlinjen er de lave energiomkostninger – der virker som en gigantisk skattelettelse – entydigt positivt for dansk økonomi og for verdensøkonomien, siger Bo Sandberg.

På baggrund af tal fra Danmarks Statistik har Dansk Byggeri beregnet, at en gennemsnitshusstand med 2,1 personer i 2015 havde et årligt forbrug på ca. 322.000 kr. Sådan en husstand har tidligere været vant til, at ca. 8.000 kr. årligt (svarende til 2,5 %) årligt blev ædt op af inflation. Men med den rekordlave 2015-inflation blev kun ca. 1.500 kr. ædt af op af prisstigninger.

- Det vil sige, at der i 2015 har været ca. 6.500 kr. mere i tegnebogen for gennemsnitsfamiliens bundlinje, set i forhold til 2010-2012. Det er godt for privatforbruget og dermed dansk økonomi, siger Bo Sandberg.


Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32