Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Rettidig omhu i 2025-plan

Dansk Byggeri ser særdeles positivt på både ambitionsniveau og konkret indhold i 2025-plan. Byggeriet hilser lavere skat på arbejde velkommen, særligt i bunden af indkomstskalaen, men også i toppen

- Det er rettidig omhu, at regeringen med sin 2025-plan forsøger at sætte mere gang i væksten i dansk økonomi og giver bud på løsning af vores strukturelle udfordringer omkring lav produktivitet og for mange på overførselsindkomster, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Dansk Byggeri roser regeringen for den ambitiøse målsætning med tiltag, der skal løfte BNP med 65 mia. kr. i 2025.

 

- Lavere skat på arbejde kommer hele arbejdsmarkedet til gode, og vi hilser det nye jobfradrag særdeles velkomment. Også den nye pensionsbonus ser spændende ud og vil bidrage til, at det bedre kan betale sig at spare op til pension for alle, siger Lars Storr-Hansen.

 

- I erhvervspolitikken er det en virkelig god nyskabelse med et fradrag i selskabsskatten for investeringer foretaget med virksomhedernes egenkapital. Det betyder, at man ikke længere favoriserer lånefinansiering. Det kan forhåbentlig medvirke til at løfte de private investeringer, som er den del af dansk økonomi, som har haft sværest ved at rejse sig efter finanskrisen, siger Lars Storr-Hansen.

 

Dansk Byggeri glæder sig også over, at der nedsættes en permanent produktivitetskommission og at den højeste aktieindkomstskat ser ud til at blive sænket fra 42 til 37 pct. Også 2025-planens finansieringselementer bydes velkommen af Dansk Byggeri.

 

- Med 2025-planen afklæder regeringen sig den selvpineriske spændetrøje om, at der partout skal være balance på den offentlige saldo i 2020 trods mange års økonomisk krise. Nu flyttes balancepunktet til 2025, og det giver rigtig god mening, hvis man vel at mærke bruger det ekstra råderum på investeringer i mennesker og infrastruktur, der peger fremad.

 

Dansk Byggeri bakker også op om lidt hurtigere indfasning af forhøjet pensionsalder og regulering af overførselsindkomster med prisudvikling i stedet for lønudvikling - også efter 2023. Her kunne man dog med fordel have gået længere.

 

- Det er meget positivt, at der tilsyneladende er afsat flere penge til offentlige infrastrukturinvesteringer, og vi vil analysere nærmere, hvor mange af disse midler, der reelt er nye. Vi skal også have analyseret forslaget om obligatorisk pensionsopsparing nærmere, for det må ikke gå ud over incitamenterne i vores gode arbejdsmarkedspensioner, siger Lars Storr Hansen og tilføjer:

 

- Nu gælder det så for regeringen om at finde flertal for 2025-initiativerne, og vi er helt på det rene med, at der skal kunne tælles til 90, så der kan komme en del ændringer i det færdige resultat. Men med dagens udspil, er man kommet vældig godt fra land.

 

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32