Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ribe er også en del af samfundsøkonomien

Det bør være et krav, at investeringer i veje, jernbaner og broer bliver prioriteret i den rækkefølge, der giver størst muligt samfundsøkonomisk afkast

Af branchedirektør Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri

 

Ole Birk Olesen kom ind på posten som transport-, bygnings- og boligminister som tilhænger af det gode princip om at prioritere infrastrukturprojekter efter samfundsøkonomisk afkast. Nu skal han til at vise, at det gode princip også kan efterleves

Regeringen erklærer, at en stærk infrastruktur er en forudsætning for vækst i hele Danmark. Det kan vi ikke blive uenige om. Men det forudsætter løbende investeringer i nyanlæg og vedligeholdelse af den eksisterende infrastruktur, og dermed mod til at prioritere mellem en række projekter.

Det er således vigtigt om end vanskeligt at vælge rigtigt blandt en bred vifte at projekter. Derfor griber Ole Birk Olesen det rigtig an, når han vil prioritere i den rækkefølge, der giver størst muligt samfundsøkonomisk afkast.

Der er altid stærke lokale og andre interesser forbundet med planer om investeringer i veje, jernbaner og broer. Derfor er politikerne under pres, når der skal prioriteres, og det kræver mere end en almindelig fast hånd, at navigere politisk samtidig med, at man som minister forventes at være garant for at samfundets udbytte af investeringerne er maksimale.

Det bør imidlertid være et ufravigeligt krav, at investeringerne i veje, jernbaner og broer sker efter det samfundsøkonomiske afkast. Det kan så gøre det nødvendigt at udstyre sig med skyklapper, når man som minister bliver udsat for pres fra lokale interesser, NGO’ere mv. og udvise en høj grad af politisk mandsmod ved at stå fast på en prioritering af de mest rentable projekter.

Som et eksempel på udfordringerne for politikerne, når der skal prioriteres er det nærliggende at nævne Ribe omfartsvej, der er en del af Rute 11. Her må man undre sig over, at politikerne i sommer indgik en politisk aftale om Ribe omfartsvej imod anbefalingen fra Vejdirektoratet og tilmed valgte det af tre forslag, som giver den dårligste samfundsøkonomiske forrentning.

Jeg kender ikke baggrunden for dette valg, men eksemplet viser, hvilke udfordringer Ole Birk Olesen står med.