Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Så faldt de økonomiske brikker på plads

Det har længe været et paradoks i dansk økonomi, at arbejdsmarkedet er buldret af sted, mens den økonomiske vækst ikke fulgte med. Med Danmarks Statistiks markante opjustering af BNP-væksten for især 2012-2015, falder puslespilsbrikkerne nu bedre på plads

Med et trylleslag fra Danmarks Statistik er Danmarks økonomiske velstand løftet med 42 mia. kr. opgjort i 2015. Også BNP-vækstraterne er markant opjusteret. Således var der ikke længere minusvækst i 2013, og den økonomiske vækst i 2014 og 2015 landede på hhv. 1,7 og 1,6 pct., efter i de tidligere opgørelser at have ligget og rodet rundt nede omkring 1,0 pct.

 

- I en dansk kontekst er det vældig positivt, at niveauet for investeringer er opjusteret, så de nu viser sig at have bidraget markant til den økonomiske vækst i 2012-2015. BNP har fået så stort et løft, at vi "allerede" i 2014 var tilbage på førkriseniveauet. Indtil i går var forventningen, at det først ville ske i 2017, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

- Med Danmarks Statistiks opjustering af BNP-niveauet og BNP-væksten, falder puslespilsbrikkerne for dansk økonomi pludselig bedre på plads. Arbejdsmarkedet har nemlig været solstrålehistorien med ca. 120.000 nye jobs siden 2013, men uden at det hidtil har givet sig udslag i en tilsvarende stigning i den økonomiske vækst, forklarer cheføkonomen.

 

Også opjusterede boliginvesteringer
Danmarks Statistiks opgørelse af boliginvesteringerne er også opjusteret for især 2014-2015. I den nye opgørelse var der en realvækst i boliginvesteringerne på hele 8,6 pct. i 2014 mod moderate 3,1 pct. i de tidligere opgørelser. I 2015 er fortegnet ændret. Her lød den tidligere opgørelse for boliginvesteringerne på -1,6 pct. Det er nu i stedet ændret til et plus på 3,8 pct.

 

- Når man bruger det bagudrettede klarsyn, som DST´s nye opgørelse giver, må man konstatere, at fx 2014 var et vældig godt byggeår, men at fremgangen dengang især skyldtes midlertidige effekter som stormskader, Boligjobordning og ekstraordinær renoveringsaktivitet i den almene boligsektor. Den aktuelle fremgang i bygge- og anlægsbranchen er bredere funderet i bedre konjunkturer og især vækst i nybyggeriet af boliger, siger Bo Sandberg.

 

Fortsæt reformsporet
Selvom dansk økonomis grundform ser bedre ud i dag end i går, ændrer det ikke på Dansk Byggeris opfordring til, at politikerne fremadrettet skal udvise rettidig omhu ved at trimme strukturerne på bl.a. arbejdsmarkedet, så man er i stand til for alvor at gribe opsvinget.

 

- Så snart finansloven er i hus, bør 2025-planen bestemt vækkes fra sin kunstige koma, siger cheføkonom Bo Sandberg og tilføjer:

 

- Dansk økonomi har det problem, at der siden finanskrisen kun har været en vækstmotor ad gangen, der har stået for den økonomiske fremgang. Malet med bred pensel holdt eksporten bagdelen oppe på dansk økonomi i 2010-2014, mens det siden 2015 har været hjemmemarkedet i skikkelse af privatforbrug og boliginvesteringer. For rigtigt at få samfundsøkonomien op at flyve kræves det, at både privatforbrug, eksport og investeringer bidrager positivt til BNP-væksten på én gang, og der er på trods de reviderede tal fortsat et stykke vej.

 

Kontaktinformation
Cheføkonom Bo Sandberg i Dansk Byggeri, bsa@danskbyggeri.dk, tlf. 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm i Dansk Byggeri, moh@danskbyggeri.dk, tlf. 40 29 92 32