Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tilbagetrækningsreformerne virker

I mere end fem år er antallet af personer på offentlig forsørgelse faldet. Det går altså den rigtige vej med færre i de erhvervsaktive aldre på efterløn, dagpenge og førtidspension. Dansk Byggeri slår dog fast, at der fortsat er en stor samfundsmæssig udfordring på området

 

 

 

 

Danmarks Statistik har offentliggjort nye tal for antallet af offentligt forsørgede. Korrigeret for sæsonudsving var der i 1. kvartal 747.800 offentligt forsørgede (eksklusiv SU-modtagere), og der er sket et fald på ca. 12.500 offentligt forsørgede fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016.

 

- Det svarer til, at 21 pct. af de 16-64 årige er på offentlig forsørgelse. De tilsvarende tal i Sverige og Tyskland er 15-16 pct. Så i den statistik slås vi virkelig med fortidens synder, hvor vi i de gode tider i 00´erne forsømte strukturreformer, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg og tilføjer:

 

- I de seneste to-tre år har denne statistik fået en håndsrækning fra de økonomiske konjunkturer. Vi er ude af krisen, men endnu ikke i et decideret opsving. Vi er rykket frem til start, og der er nu marginalt færre på offentlig forsørgelse end i 2008, da finanskrisen satte ind.

 

Dansk Byggeri forventer, at det gradvise fald i antal offentligt forsørgede vil fortsætte i de kommende år. I løbet af en kort årrække vil der dog næppe være meget mere at hente fra konjunkturerne, hvilket gør det så meget desto vigtigere at fortsætte de senere års strukturelle reformspor.

 

- Tilbagetrækningsreformerne virker. Fornyligt dokumenterede Danmarks Statistik, at beskæftigelsesandelen blandt 60-64 årige er steget markant fra 39,6 pct. i 2008 til 49,5 pct. i 2015. Til sammenligning faldt andelen af beskæftigede inden for samtlige aldersgrupper til og med 59 år i den samme periode på grund af finanskrisen, forklarer Bo Sandberg.

 

Det samlede fald i antal offentligt forsørgede på godt 20.000 fuldtidspersoner det seneste år skyldes iflg. Danmarks Statistik især, at der er blevet 13.000 færre nettoledige, 10.000 færre på førtidspension og 9.400 færre på efterløn. I modsat retning trækker ca. 11.000 flere på de nye ressource- og jobafklaringsforløb.

 

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32