Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tilbudsprocessen effektiviseres med digitale løsninger

Med en ny hjemmeside, der skal fungere som én samlet indgang til tilbudslister, håber Dansk Byggeri på en fælles standard for tilbud i byggebranchen. På siden kan man gratis oprette og strukturere tilbudslister – og sikre at udbudsmaterialet er let at gå til for alle parter

Af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

 

I Dansk Byggeri lever vi gerne efter devisen – det bedste udtryk for holdning er handling! Det er også baggrunden for, at vi er gået aktivt ind i udviklingen af portalen www.tilbudslister.dk, der skal være med til at gøre tilbudsprocessen langt mere effektive.

 

Igennem et år har der i et tæt samarbejde med Bips og 3D byggeri været arbejdet med at gøre den såkaldte CCS-tilbudslisten til et konkret værktøj, der kan anvendes i byggeriets udbudsprocesser. Og ikke mindst det at en systemleverandør – Sigma – har valgt at integrere portalens løsning i deres kalkulationssystem, lover godt for udbredelsen. Hjemmesiden www.tilbudslister.dk kan tilgås af alle, og der er dermed lagt op til, at det gerne skal blive en fælles standard i byggebranchen. Man kan ganske gratis, oprette og strukturere tilbudslister – og sikre at udbudsmaterialet er let at gå til for alle parter. Strukturen ensrettes på tværs af værdikæden og skaber grundlaget for en mere klar kommunikation.

 

For bygherren er der mindre behov for at indregne risikotillæg, og det bliver nemmere at udarbejde udbudsmateriale.

 

For den projekterende er der mulighed for at skabe digital sammenhæng mellem tilbudslister, beskrivelser og bygningsmodel.

 

For den udførende bliver det lettere at oprette tilbud og videresende disse til underleverandører, der skal byde på dele af opgaven.

 

Alt i alt en langt mere effektiv tilbudsproces, hvor der er transparens og genkendelighed fra sag til sag, i forhold til den måde tilbudslister er opbygget på. Bips har sammen med Dansk Byggeri og arkitekt Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri stået bag udviklingen af www.tilbudslister.dk. Udviklingsprojektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond. Der er således tale om et nonprofit-projekt, som foreløbigt er finansieret frem til udgangen af 2017.

 

I Dansk Byggeri går vi meget op i at de mange ideer om digitalisering af branchens processer bliver realiseret via konkrete tiltag og it-systemer, der kan tilgås af byggeriets forskellige parter. Derfor er vi også rigtig glade for, at it-leverandøren Sigma har valgt at gå foran og implementere de digitale tilbudslister i deres systempakke. Jeg håber at andre it-leverandører vil agere lige så visionært og proaktivt, da det for alvor vil sætte skub i en effektiv måde at håndtere byggeriets tilbudsprocesser på.

 

Kunne vi her ud over brede samarbejdsmodellen mellem it-leverandører og systemtænker ud til at omfatte andre af byggeriets processer, så er der håb for en langt mere effektiv udbredelse af digitale arbejdsmetoder. Og det er der brug for, hvis produktivitetspotentialerne ved digitale arbejdsmetoder for alvor skal realiseres.