Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Trepart knæsætter fornuftige principper

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser. Dansk Byggeri håber, at aftalen vil få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser

Den trepartsaftale, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedet, bør være med til at sikre, at vi fremover får uddannet flere faglærte. Det mener Dansk Byggeri på baggrund af aftalens målsætning om 8.000-10.000 flere praktikpladser om året.

 

- Målsætningen er meget ambitiøs, og jeg kan være bekymret for, om aftalens elementer er tilstrækkelige til, vi kan nå dem. Alene i bygge- og anlægsbranchen kan vi se frem til at mangle 14.000 faglærte i 2025. Vi håber, at aftalen vil bidrage til flere praktikpladser, så det bliver mere attraktivt for unge at vælge en erhvervsuddannelse, siger adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen.

 

Med aftalen lægges der op til en større finansieringsomlægning blandt de virksomheder, der anvender faglært arbejdskraft.

 

- Der er nu knæsat nogle fornuftige principper. Det har været helt centralt for os, at det bliver billigere for virksomhederne at have lærlinge på skole, og her hjælper aftalen om højere lønrefusion. Det er også udmærket, at der er lagt op til, at virksomhederne bliver belønnet for at tage flere lærlinge, end de plejer, siger Lars Storr-Hansen, som til gengæld tvivler på incitamenterne i de nye bonusordninger, som kan virke svage, fordi de beregnes bagudrettet og derfor motiverer mindre til at gøre en ekstra uddannelsesindsats.

 

Aftalen gør det dyrere ikke at uddanne lærlinge. En virksomhed, der ikke uddanner tilstrækkeligt, kommer til at betale i omegnen af 27.000 kr. for hvert lærlingeårsværk, den uddanner for lidt.

 

- Så hvis man bruger faglært arbejdskraft, skal man også uddanne faglærte, ellers må man i stedet betale. En sådan bøde for ikke at uddanne vil ganske givet indgå i overvejelserne, når en virksomhed skal beslutte, om den skal tage flere lærlinge. Det bør i sidste ende få flere virksomheder til at tage lærlinge, mener Lars Storr-Hansen.

 

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

 

 

Kort om trepartsaftalen:

  • Øget lønrefusion på 7,4 % til elever på skoleophold fra 2017.

  • Alle virksomheder får beregnet en såkaldt måluddannelsesratio - en vægtning mellem brancheratio på 25 % og en ratio for det samlede arbejdsmarked på 75 %. Der tages højde for forventninger til udbud og efterspørgsel efter forskellige typer af faglærte.

  • AUB-bidraget for faglærte nedsættes med 295 kr. pr. faglært pr. år. Til gengæld indføres et praktikpladsafhængigt merbidrag på omkring 27.000 kr. pr. manglende elevplads i 2018, som opgøres i forhold til måluddannelsesratioen.

  • Uddanner man flere elever end de foregående tre år, udløses der en bonus på op til 15.000 kr. om året pr. ekstra årselev, hvis man lever op til sin uddannelsesratio. 

  • Indgår man uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelser (hvor der er mangel på faglærte, og hvor arbejdsgiverorganisationerne mener, at der er gode praktikpladsmuligheder) får man en bonus på op til 5.000 kr.