Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vækst i byggebeskæftigelsen

I midten af november måned var der 7.000 flere beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen end året før. Dansk Byggeri glæder sig over, at beskæftigelsen i byggeriet dermed har været stigende i de seneste to år

Ifølge Danmarks Statistik var der pr. medio november 2015 160.600 beskæftigede arbejdere, funktionærer og mestre i bygge- og anlægsbranchen. Det er 7.000 flere end året før, hvilket svarer til en vækst på 4,6 %.

- Byggebeskæftigelsen har nu været stigende gennem de seneste to år, og i 4. kvartal 2015 var der 11.200 flere i arbejde, end det var tilfældet to år tidligere. Det svarer til en vækst på 7,5 %, siger chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

Fra november 2014 til november 2015 steg beskæftigelsen ved nybyggeri med 3.200, mens beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed steg med 1.500. Ved reparation og vedligeholdelse var der 600 flere i arbejde.

- Når man ser på byggestatistikken fra Danmarks Statistik for de første ni måneder af 2015 og sammenligner med den tilsvarende periode i 2014, kan man godt undre sig over, at der er vækst i beskæftigelsen ved nybyggeri. Når det kommer til stykket, er det dog nok tallene for det påbegyndte byggeri - og især boligbyggeriet - som skal justeres op, siger Finn Bo Frandsen.

Erhvervsbyggeriet ligger stadig på et meget lavt niveau, og det offentlige byggeri af hospitaler og universiteter er godt nok på et pænt, men dog et stort set stabilt niveau, når man sammenligner 2015 med 2014.

- På anlægsområdet er der mange store projekter, og her fylder Metro Cityringen i København og jernbanen København-Køge-Ringsted rigtigt meget. Den svage vækst i aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse dækker over fremgang i renoveringerne af boliger som følge af flere bolighandler og genindførelsen af BoligJob-ordningen, mens der er fald i renoveringerne af de almene boliger, siger Finn Bo Frandsen. 

Hertil kommer, at der var 1.300 flere beskæftigede ved kategorien ”andet arbejde”, som omfatter fx stillads- og nedrivningsarbejde. Endelig er der kategorien ”ikke på arbejde”, hvor der var 400 flere. Der er her tale om ansatte, som ikke var på arbejde på grund af dårligt vejr, ferie, sygdom eller undervisning.

Kontakt
Chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, telefon 21 43 19 65
Journalist Nicolai Schou, Dansk Byggeri, telefon 40 12 98 75