Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vestjylland har nu landets laveste ledighed

Ledigheden på det samlede arbejdsmarked landede på 4,6 pct. i 2015. Vestjylland og Nordsjælland deler med 3,5 pct. førstepladsen i lav arbejdsløshed. Bornholm topper statistikken med 5,5 pct. ledige, og Fyn og Nordjylland har fortsat en ledighed på over 5 pct.

Ifølge Danmarks Statistik var ledigheden på hele det danske arbejdsmarked i december 4,5 pct., når der korrigeres for sæsonudsving og omregnes til fuldtidsledige. Dermed kan der også gøres 2015-status:

 

- Facit blev, at ledigheden faldt beskedent fra 4,9 pct. i 2014 til 4,6 pct. i 2015, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri og fortsætter:

 

- Selvom ledighedsudviklingen i december stod i stampe, har der generelt i 2½ år været en positiv udvikling på arbejdsmarkedet med ca. 40.000 færre fuldtidsledige og ca. 85.000 flere beskæftigede lønmodtagere siden bunden blev nået i foråret 2013.

 

Landsgennemsnittet på 4,6 pct. ledige dækker over betydelige geografiske forskelle:

 

- Både i Vestjylland og Nordsjælland lander ledighedssnittet for 2015 på 3,5 pct., mens Bornholm med 5,5 pct. i 2015 var den landsdel med højest ledighed, noterer Bo Sandberg på baggrund af Danmarks Statistiks tal.

 

Også Fyn og Nordjylland halter med hhv. 5,3 pct. og 5,1 pct. efter udviklingen på landsplan.

 

- Til gengæld kan man på Bornholm glæde sig over, at det faktisk netop var på Solskinsøen, at der i løbet af 2015 skete det største dyk i ledigheden – med 0,6 pct-point, fra 6,1 pct. i 2014 til 5,5 pct. i 2015, så pilen peger også der i positiv retning, siger Bo Sandberg og tilføjer:

 

- Nordsjælland har længe haft lav ledighed. Det er en landsdel med højt uddannelsesniveau, høj indkomst og godt fodfæste på arbejdsmarkedet, ikke mindst i servicesektoren. Men førstepladsen i lav ledighed må i 2015 deles med Vestjylland, der bl.a. har nydt godt af, at industribeskæftigelsen efter mange års nedgang endelig er begyndt at gå frem igen. Og det vil den øjeblikkelige afmatning i eksporten næppe ændre grundlæggende på.

 

Den positive ledighedsudvikling i Vestjylland falder fint i tråd med de tal for regionalt BNP, som Danmarks Statistik offentliggjorde kort før jul. Her fremgik det, at netop Vestjylland - sammen med København - kunne fremvise den højeste regionale BNP-vækst på ca. 11 pct. fra 2009 til 2014.

 

- Efter finanskrisen er Vestjylland blevet til Vækstjylland, pointerer Bo Sandberg.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32