Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vigtigt at arbejde frem med nedre grænse for PCB

Miljø- og fødevareministeren indfører nu en grænse for indhold af PCB i byggeaffald, så affaldet kan bruges igen. Dansk Byggeri ønsker at holde gang i dialog om grænseværdier

- Dansk Byggeri er meget tilfreds med, at der bliver meldt en grænseværdi ud på PCB, og vi ser det som et første skridt på vejen mod at få løst problemet med spredning af problematiske stoffer gennem bygge- og anlægsaffaldet, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, i en fælles udmelding med Miljøstyrelsen om grænser for indhold af PCB i byggeaffald.

 

Dansk Byggeri gør samtidig med den positive udmelding fra styrelsen opmærksom på, at ambitionerne ikke stopper her.

 

Miljøkonsulent i Dansk Byggeri, Simon Stig-Gylling, ser tværtimod frem til endnu mere samarbejde med Miljøstyrelsen om fastsættelse af grænseværdier for andre forurenende stoffer og ikke mindst en skærpelse i forhold til at definere en nedre grænse for, hvad der er rent.

 

- Grænseværdier for PCB er et kæmpe skridt frem for ikke mindst bygge- og anlægsbranchen. Men vi har brug for fastsættelse af grænseværdier for øvrige forurenende stoffer. På byggepladserne er der brug for enkle regler og en høj grad af entydighed af reglerne. Vi skal fx vide, hvornår vi klart og entydigt kan kalde et produkt rent, understreger miljøkonsulent Simon Stig-Gylling.

 

Den nye grænseværdi for PCB er beskrevet i Restproduktbekendtgørelsen og gælder for bygge- og anlægsaffald med et indhold på maximalt 2,0 mg PCB per kilo. Dette byggeaffald må benyttes til betinget anvendelse i fx knust tilstand under bygninger og anlæg, hvor der ikke færdes mennesker. Og der skal i så fald lægges en tæt belægning, fx beton eller asfalt, som forhindrer PCB-stoffet i at sive ud i miljøet gennem belægningen, når det regner.

 

- For Dansk Byggeri er det vigtigt, at vi holder gang i dialogen om, hvordan vi sikrer os bedst mod PCB-forurening. Vi ønsker først og fremmest at arbejde videre frem mod en nedre PCB-grænseværdi for, hvad der er rent affald. Vi mener, at det er vigtigt, at Miljøstyrelsen fortsætter i førersædet, så vi undgår, at der udvikles et sammensurium af kommunalt fastsatte nedre grænseværdier, siger Simon Stig-Gylling.

 

Kontakt
Miljøkonsulent Simon Stig- Gylling, Dansk Byggeri, telefon 31 60 99 08

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32