Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

2017

  02-06-2017

  Kommuneaftale beskytter mod vand i kælderen

  Regeringen og KL har udvist ansvarlighed og lyttet til de ulykkelige boligejere, der har fået deres hjem og værdier ødelagt. Nu kan der endelig komme gang i kystsikringsprojekter, me-ner Danske Anlægsentreprenører

  01-06-2017

  Der er udsigt til et lille løft i kommunernes økonomi

  Dansk Byggeri er tilfreds med, at kommunerne får mulighed for at holde et fornuftigt niveau for såvel service som anlæg i 2018. Dansk Byggeri kalder det også positivt, at aftalen åbner for mere tværkommunalt samarbejde

  01-06-2017

  Ny planlov løsner grebet om landdistrikterne

  Dansk Byggeri fremhæver tre væsentlige forbedringer ved den nye planlov: Den gør det mere attraktivt at bosætte sig og arbejde i landdistrikterne, den sikrer flere boliger til studerende og de administrative besværligheder ved tilbygning og omdannelse af bygninger bliver reduceret

  31-05-2017

  Økonomisk opsving kalder på reformer

  Dansk økonomi er kommet godt fra start i 2017 med en årsvækst på 2,2 %. Det er et bredt funderet opsving trukket af privatforbrug, boliginvesteringer og eksport. Men der er brug for fortsatte reformer, hvis ikke opsvinget i løbet af få år skal løbe tør for kvalificerede hænder

  30-05-2017

  Vi skal være flere om at bage kagen - danskernes arbejdsliv forlænges

  Der bliver brug for alle og flere til i fremtiden. Vi skal hurtigere ind på arbejdsmarkedet, og dem, som vælger et langt arbejdsliv, skal belønnes. Dansk Byggeri roser regeringens fem indsatsområder, der skal sikre, at vi bliver flere om at løfte velfærdsbyrden

  30-05-2017

  Dyrt at opføre sig som om man er fattig

  Der er behov for flerårige budgetter og anerkendelse af, at investeringer i bygninger og veje er nødvendige

  30-05-2017

  DØR åbner for mere udenlandsk arbejdskraft

  Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen udtrykker tilfredshed med DØR´s anbefalinger og klare dokumentation for den udenlandske arbejdskrafts gunstige virkning for dansk økonomi

  30-05-2017

  Konjunkturkurven stiger ikke så stejlt som forventet

  Danmarks Statistiks månedlige konjunkturbarometer viser en moderat optimisme hos byggevirksomhederne. Bo Sandberg peger på, at vejanlæg trækker ned med et decideret fald i aktiviteten

  30-05-2017

  Større vej- og parkafdelinger bør lukke for kommunale entreprenører

  Regeringen vil have landets 98 kommuner til at give en række opgaver fra sig. I stedet skal opgaverne samles i nogle større centre. Der er tale om opgaver såsom it-drift, vedligeholdelse af veje og bogholderi. Dansk Byggeri ser positivt på forslaget

  29-05-2017

  Trafikken stiger, men investeringerne falder

  Vejinvesteringer vil falde med 57 % på tre år. Danske Anlægsentreprenører anfører, at det bliver et problem for Danmarks udvikling og konkurrenceevne, at vi ikke sikrer bedre sammenhæng mellem de statslige vejinvesteringer og udviklingen i trafikken