Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

2017

  05-12-2017

  Varmebesparelser er et vigtigt bidrag i grøn omstilling

  SBi har udsendt rapporten ”Varmebesparelser i eksisterende bygninger”. Den er bestilt af Energistyrelsen, der har ønsket en beregning af potentialet for varmebesparelser i den eksisterende bygningsmasse. Formålet er at få overblik over rentabiliteten for bygningsejerne ved investeringer i varmebesparelser

  05-12-2017

  Gode nuancer og lavt hængende frugter

  De økonomiske vismænd har offentliggjort deres første rapport i egenskab af permanent Produktivitetsråd. Det er en nuanceret rapport, der alligevel rummer klare anbefalinger. Samtidig glæder Dansk Byggeri sig over, at der så småt er lys for enden af tunnelen med hensyn til måling af byggeriets produktivitet

  01-12-2017

  Ghettolisten må ikke bremse for områderenovering

  Dansk Byggeri peger på behovet for mere fokus på de mange positive initiativer i det almene byggeri, der bidrager til at øge kvalitet og sikre bredere beboersammensætning

  01-12-2017

  Flere vil være murere og tømrere

  Det går fremad med at få flere til at vælge en håndværkeruddannelse. De seneste praktikpladstal viser 13 procent flere uddannelsesaftaler end samme periode sidste år. En glædelig, men også helt nødvendig udvikling, for at sikre nok faglærte håndværkere i de kommende år, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl

  30-11-2017

  Et "øv-kvartal" for dansk økonomi

  Der blev dømt vækstpause i 3. kvartal med en negativ vækst på -0,6 procent af BNP. Det ændrer dog næppe ved det solide opsving i dansk økonomi, hvor byggeriet hører til lyspunkterne. BNP er trods alt vokset med 2,1 procent i årets tre første kvartaler tilsammen

  29-11-2017

  Byggeriet går vinteren i møde med 5,2 måneders arbejde i ordrebogen

  Det månedlige konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik nærmer sig endelig det positive felt. Det er dog et lidt tvetydigt barometer. På den ene side mangler mange virksomheder arbejdskraft. På den anden side er ordrebeholdningen stabil på moderat niveau

  29-11-2017

  Dansk Byggeri forpligter sig til at spare på energien

  Dansk Byggeri forpligter sig nu til at spare på energien i sine egne bygninger. Dansk Byggeri vil selv gå forrest med de anbefalinger, som erhvervsorganisationer flittigt deler ud til andre bygningsejere

  29-11-2017

  Plads til forbedring i dansk energipolitik

  Der er ros til Danmark i det Internationale Energiagenturs (IEA) nye analyse af Danmarks energipolitik. Men alt er ikke rosenrødt. Der er stadig plads til forbedringer, mener Dansk Byggeri

  29-11-2017

  Energimærkerne er ikke gode nok

  Det er velkendt, at energimærket er lovpligtigt og har betydning for prisen ved køb og salg af boliger. Men faktisk burde energimærket være en handlingsplan for boligejerne til at forbedre boligens energiforbrug. Desuden skal kvaliteten af energimærkerne øges, og energimærket skal være digitalt, så det løbende kan opdateres. Det mener Dansk Byggeri

  28-11-2017

  Dansk Byggeri ser frem til reformering af affaldssektoren

  Det er på høj tid, at affaldssektoren ligesom den øvrige forsyningssektor bliver liberaliseret