Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Byggeriet vil med i digitalt frontløb

Udviklingen går stærkt. Det slår regeringens Digitale Vækstpanel fast i en rapport med 33 an-befalinger indenfor fire overordnede indsatsområder. Den danske bygge- og anlægsbranche er med på vognen: - Men vi skal have mere turbo på udviklingen og frem for alt have de mange små og mellemstore virksomheder med, siger direktør Michael H. Nielsen

Anbefalingerne fra Digitalt Vækstpanel retter sig især mod, hvordan politikere og myndigheder gennem en vedholdende indsats kan skabe gode rammer, så virksomhederne kan udnytte de digitale muligheder.

 

- Og så er der særlig fokus på at styrke de mange små og mellemstore virksomheders anvendelse af digitalisering. Med erfaringerne fra bygge- og anlægsbranchen er det et fornuftigt fokus, understreger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

I bygge- og anlægsbranchen er det dog især de større virksomheder, som har kastet sig over at udforske og udnytte de mange nye teknologiske muligheder inden for digitalisering, robotteknologi, 3D print og bigdata.

 

- Branchens frontløbere investerer og satser på mulighederne og oversætter industrialiseringens nye revolution, Industrialisering 4.0, i byggekontekst til BUILD 4.0. Det handler om perspektiverne i forhold til at effektivisere produktionen og øge produktiviteten. Men skal det store potentiale i de nye teknologier udløses, kræver det, som det Digitale Vækstpanel også fastslår, at de mange SMV’ere kommer med på udviklingen og kan spille ind i de værdikæder og forretningssammenhænge, som de indgår i, siger Michael H. Nielsen.

 

Det Digitale Vækstpanel peger på en indsats inden for fire områder:

  • Digitale kompetencer til alle

  • Attraktivt digitalt vækstmiljø

  • Proaktive rammer for digitalisering

  • Digital ansvarlighed og begejstring

 

Det Digitale Vækstpanel tager afsæt i industrien, service, handel, transport og sundhed, men ifølge Dansk Byggeris direktør, så er det et mindset i forhold til at realisere de digitale udviklingsmuligheder, som også er gældende for byggeri og anlæg.

 

- Derfor er det vigtigt, at vi i bygge- og anlægsbranchen lader os inspirere af de mange anbefalinger, der skal være med til at skabe rammebetingelser for den effektive digitale vækstrejse. Politikerne skal altså have øje for, at de nye digitale muligheder skal finde anvendelse i mange og forskellige brancher, siger Michael H. Nielsen og fortsætter:

 

- I bygge- og anlægsbranchen har vi aktivt kastet os over udnyttelsen af de nye teknologier under overskriften BUILD 4.0. Vi håber derfor på politisk interesse og opbakning til at realisere potentialerne i bygge- og anlægsbranchen. Og her kan der være god mening i at tage afsæt i brancheinitiativer, der kan sikre at mange virksomheder kommer med i det digitale frontløb.

 

Kontakt
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32