Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Fadæse at nedprioritere de tekniske uddannelser

Bygge- og anlægsbranchen er inde i en rivende udvikling i disse år med ny teknologi, droner og 3D-modellering. Desværre sker der en reel nedprioritering af de tekniske uddannelser til fordel for pædagoger og socialrådgivere. Dansk Byggeri vil have fornuften tilbage i prioriteringen

Uddannelsesinstitutionerne har hidtil været dygtige til at følge med fx de nye teknologiske udfordringer, der skal vinde indpas i uddannelserne. Desværre bliver der ifølge Dansk Byggeri nu sendt helt forkerte signaler fra ministeriet.

 

- En nærmere granskning af bevillingsreformen viser, at uddannelserne inden for det tekniske område vil blive nedprioriteret til fordel for pædagoger og socialrådgivere, siger uddannelseskonsulent Jakob Krohn-Rasmussen, Dansk Byggeri, og uddyber:

 

- Det er mildest talt besynderligt, når der i bevillingsreformen nævnes, at et løft af de laveste uddannelsestakster til fx pædagog og socialrådgiver skal finansieres gennem en reduktion af taksterne til uddannelserne inden for byggeri og teknik. Det ligner unægteligt, at ministeriet har kigget dybt i regnearkene og bestemt sig for, at der nok var lidt at hente på de højeste takster - uden at skele til behovet på de ramte uddannelser.

 

Formålet med bevillingsreformen var at ændre det eksisterende taxametersystems incitamenter til at ekspedere så mange studerende som muligt gennem de videregående uddannelser. I stedet skulle et nyt system understøtte højere kvalitet, øget beskæftigelse for dimittenderne og bedre regional uddannelsesdækning.

 

På den baggrund er der indført et grundtilskud, som skal gøre det lettere for institutionerne at langtidsplanlægge, landdistrikterne får støtte med et særskilt grundtilskud, og endelig vil regeringen fremme hurtigere gennemstrømning af studierne frem til beskæftigelse. Det skal ske gennem et samlet kvalitets- og resultattilskud.

 

Nu er debatten om bevillingsreformen løbet af sporet i en diskussion om, hvorvidt man overhovedet kan måle kvalitet.

 

- Men vi bør i stedet tale om relevans. For Dansk Byggeri er det ret enkelt, idet kvalitet og relevans ikke kan adskilles. Hvis de videregående uddannelser ikke fører til beskæftigelse, ja, så har de helt grundlæggende ikke kvalitet nok. De er irrelevante, siger Jakob Krohn-Rasmussen.

 

Dansk Byggeri peger på, at virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen står på nakken af hinanden for at aftage de nyuddannede byggekoordinatorer, bygningskonstruktører og ingeniører og ikke mindst for at tage dem i praktik.

 

- Vi kan bruge mange flere på de videregående byggeuddannelser, for allerede i 2020 forventer vi at mangle op mod 3.000 med en videregående byggeuddannelse. Det er derfor ærgerligt at skulle neddrosle uddannelserne for at finansiere uddannelser uden for den private sektor, når vi i den private sektor har et stort behov for at få dækket et kompetencebehov, siger Jakob Krohn-Rasmussen og opfordrer derfor til at få geninstalleret den sunde fornuft i ministeriets regneark.

 

Kontakt
Uddannelseskonsulent Jakob Krohn-Rasmussen, Dansk Byggeri, telefon 24 44 67 85
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32