Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Genbrugspladserne skal fortsat være for de små erhvervsdrivende, men…

Vi ønsker at fastholde erhvervsvirksomheder adgang til de kommunale genbrugspladser med mindre mængder af husstandslignende affald. Men der skal strammes op på den praktiske håndtering og kontrol

Af Torben Liborius, erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri

Byggeaffald har længe været en genanvendelig og værdifuld ressource. Det er vigtigt for alle, ikke kun byggeriet, at affaldet håndteres miljømæssigt forsvarligt, og at mest muligt genbruges eller genanvendes. Med det store og voksende behov for ressourcer globalt bliver genanvendelse lige så vigtig en dagsorden som rent miljø og rene omgivelser. Men en forudsætning for, at byggeaffaldet skaber værdi er, at det bliver sorteret korrekt, og de miljøfarlige stoffer fjernes, hvilket skal ske forud for produktionen af affaldet.

 

For mindre håndværkere er byggeaffald noget, de skal af med så let og billigt som muligt. Men håndværkerne har forståelse for, at det koster noget at håndtere affaldet. Det vigtigste for håndværkerne i denne sammenhæng er, at der er sammenhæng mellem ydelse og pris. Der skal ikke kunne være flere hundrede procent forskel i gebyrer fra en kommune til en anden. Priser og opkrævningsmetoder skal være ens på tværs af kommunegrænser og landsdele - og udenlandske håndværkere skal også betale.

 

Men flere forhold står i vejen for at dette kan ske. Fx:

 • prissætning af det kommunale affaldsgebyr er for ugennemsigtig og forskellig

 • kommunerne fører ikke effektiv kontrol med brugere af genbrugspladserne

 • kommunerne fører ikke tilstrækkelig kontrol med sorteringen i fraktioner på genbrugspladserne

 • genbrugspladserne sikrer ikke, at forurenet og uforurenet byggeaffald holdes effektivt adskilt

 

Der er derfor god anledning til, at regeringen har fremlagt sit udspil til en strategi for de offentlige forsyningsselskaber. En strategi som på affaldsområdet går endog meget langt med et forslag om total privatisering af håndteringen af det genanvendelige erhvervsaffald. For uanset de forskellige aktører er det vigtigt, at se affalds- og ressourcestrømmen i sin helhed.

 

Dansk Byggeri repræsenterer både de håndværkere, der producerer affaldet og de virksomheder, der modtager affaldet. Vi ønsker at fastholde erhvervsvirksomheder adgang til de kommunale genbrugspladser med mindre mængder af husstandslignende affald. Men der skal strammes op på den praktiske håndtering og kontrol. Samtidig skal der ske en harmonisering, så der ikke er store forskelle fra kommune til kommune med hensyn til gebyrer, kontrol og tilgængelighed.

 

De nuværende regler har betydelige mangler, men samtidig tilgodeser de både håndværkere, affaldsvirksomheder og de kommuner, der fortsat gerne vil drive genbrugspladser, hvor erhvervslivet kan aflevere mindre mængder husstandslignende affald. Med et i mente, er der i Dansk Byggeri enighed om en række anbefalinger til, hvordan reglerne for de kommunale genbrugspladser skal være fremover:

 • Virksomheder med køretøjer under 3,5 tons med husstandslignende affald skal forsat kunne anvende de kommunale genbrugspladser
 • Der bør ske betaling for aflevering af affald pr. besøg, som sikrer øget kontrol med affaldssorteringen og tillige understøtter ”forureneren betaler” princippet
 • Adgang og betaling bør ske via nummerpladegenkendelse
 • I hver kommune bør der være et rimeligt antal genbrugspladser i forhold til den geografiske udstrækning, som har nummerpladegenkendelse og kan håndtere virksomheders affald
 • Der skal være mere kontrol med udenlandske virksomheders affaldshåndtering, hvorfor registrering af køretøjer bør ske i RUT-registret for at sikre, at alle betaler for sortering og affaldshåndtering
 • Der skal kunne afleveres affald frit på tværs af kommunegrænser
 • Der skal etableres mulighed for levering af alle affaldsfraktioner på genbrugspladsen i henholdsvis forurenet og uforurenet affald

 

Det vil sige, at de kommunale pladser fortsat vil være tilgængelige for håndværkere med mindre mængder, men på mere ensartede vilkår på tværs af landet, mens det store volumen vil gå gennem det privatiserede og professionelle system.

 

Vores anbefalinger vil løse de betydeligste mangler og for at vurdere effekten, bør der ske en evaluering af tiltagene om fem år i 2022.