Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Markant vækst i byggeriets omsætning

Danmarks Statistik har netop løftet sløret for den foreløbige 2016-regnskabsstatistik for de private byerhverv. De danske virksomheder oplever en pæn fremgang - både hvad angår omsætning, værditilvækst og indtjening

Regnskabstallene for 2016 fra Danmarks Statistik giver et samlet overblik over den økonomiske udvikling på tværs af brancher i den private sektor, dog ikke landbrug, skovbrug og fiskeri.

 

Der er overordnet set en pæn fremgang, idet den samlede private omsætning foreløbigt ligger på 3.362 milliarder kroner - en stigning på knap fire procent sammenlignet med 2015. For virksomhedernes værditilvækst samt indtjening, altså resultatet efter skat, er stigningen foreløbig henholdsvis 2,8 procent og 11,7 procent.

 

- Datagrundlaget bliver revideret frem mod juni 2018, hvor den endelige regnskabsstatistik for 2016 foreligger. Der sker typisk en række op- og nedjusteringer af tallene på tværs af brancher. Men trenden er klart positiv, og den fortsatte fremgang i virksomhedernes aktivitet samt evne til at skabe værdi og overskud er markant. Det er ganske enkelt godt for den danske samfundsøkonomi og arbejdsmarkedet, siger økonomisk konsulent, Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

 

Vækst i omsætningen
Inden for bygge- og anlægsbranchen viser den foreløbige statistik en vækst i omsætning på 7,1 procent fra 2015 til 2016, ligesom der også er en positiv udvikling i indtjeningen. Pointer som understøttes af Dansk Byggeris seneste regnskabsanalyse, der belyser de økonomiske forhold for bygge- og anlægsbranchens virksomheder.

 

- Der forventes fortsat høj aktivitet og forbedret indtjening fremadrettet, om end der er forskel på virksomhederne på tværs af geografi og fagområder. Fremgangen understreger samtidig det stigende behov for kvalificeret faglært arbejdskraft i virksomhederne. Her er den netop indgåede trepartsaftale om voksen- og efteruddannelse et vigtigt skridt på vejen, siger Jacob Hangaard.

 

Kontakt
Økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri, telefon 61 66 53 58
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32