Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Rekordmange ledige stillinger

Stor personaledynamik på arbejdsmarkedet. Antallet af jobåbninger i byggeriet er over landsgennemsnittet

Dansk Byggeri kalder det god grundform, når der på det danske arbejdsmarked er masser af jobannoncer og ubesatte stillinger. Korrigeret for sæsonudsving var der ifølge Danmarks Statistik 32.300 ledige stillinger på det private arbejdsmarked i 2. kvartal 2017. Det er ca. 3.100 flere end i 2. kvartal 2016.

 

- Der har aldrig i denne statistiks korte levetid været så mange ledige stillinger på det private arbejdsmarked. De ledige stillinger udgør 1,9 procent af den samlede beskæftigelse, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

De nye tal viser samtidig, at opsvinget efterhånden har nået de fleste landsdele. I Hovedstaden, Syddanmark, Midtjylland og Sjælland udgør antallet af jobåbninger cirka to procent af beskæftigelsen, mens Nordjylland har blot 1,4 procent ledige stillinger set i forhold til den samlede beskæftigelse i regionen.

 

- Når der er fremgang i samfundsøkonomien, er der høj jobomsætning og mange jobopslag. Derfor ser man typisk i opgangsperioderne, at ledigheden og antallet af ledige stillinger bevæger sig i hver sin retning. Ledigheden går ned, og antal ledige stillinger går op, siger Bo Sandberg.

 

Ikke alle jobskift registreres
Andelen af ledige stillinger på arbejdsmarkedet opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. Statistikken er ifølge Dansk Byggeri ikke helt dækkende, fordi alle de jobskift, der sker uden egentlige stillingsopslag, ikke opfanges i statistikken. Derfor bør man ikke lægge så meget i de absolutte tal, men mere hæfte sig ved retningen, dvs. om det går op eller ned.

 

Bygge- og anlægsbranchen ligger nu over landsgennemsnit med jobåbninger svarende til 2,5 procent af branchens beskæftigelse. Ikke overraskende er det i servicesektoren med især information & kommunikation (3,2 pct.) og erhvervsservice (3,2 pct.), at der er relativt flest jobopslag, og det er samtidig også nogle af de brancher, der dominerer Hovedstadens arbejdsmarked.

 

- De små bygge- og anlægsvirksomheder har mange ledige stillinger, idet de ledige stillinger udgør 3,5 procent af beskæftigelsen i virksomhedssegmentet med 1-9 ansatte, siger Bo Sandberg og tilføjer:

 

- Det dokumenterer på den ene side, at fremgangen i byggeriet nu også er nået til de små virksomheder. Men på den anden side illustrerer det også, at der i de mindste virksomheder blandt andet i Midtjylland og på Sjælland er begyndende vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og at jobopslagene derfor er ubesatte i længere tid.

 

Kontakt
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32