Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ros til regeringens udspil om stop for opgavetyveri

Regeringen har netop offentliggjort sit udspil ”Fair og lige konkurrence”. Dansk Byggeri bakker op om, at den offentlige sektor skal fokusere på kerneopgaverne, og derfor er regeringens nye udspil særdeles velkomment

Regeringens udspil er møntet på at stoppe offentligt opgavetyveri og vil sætte ind på tre områder: klare regler og begrænsning af offentlige erhvervsaktiviteter, fair prissætning og lige vilkår samt bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse.

 

- Med udspillet ”Fair og lige konkurrence” viser regeringen vilje til at gå langt for at få stoppet kommuner, regioners og statens dårlige vane med at gå ind på markeder, hvor der ellers er et velfungerede privat marked. Det offentlige skal tilbage til kerneopgaverne, og det er positivt, siger erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius.

 

Klarhed over grænserne

Dansk Byggeri har længe ønsket en tydeligere klarhed over, hvad det offentlige må og ikke må.

 

- Det er meget positivt, at regeringen vil rydde op i lovgivningen og skabe klarhed over, hvor grænserne går, siger Torben Liborius og fortsætter:

 

- Det vil også betyde, at kommunerne ikke kan kaste sig ud i diverse spekulative erhvervsaktiviteter med henvisning til uklare regler, som folk har svært ved at forstå.

 

Kommunernes erhvervsaktivitet skal stoppes

Regeringen vil ifølge udspillet gøre en aktiv indsats for at stoppe kommunernes erhvervsaktiviteter.

 

- Det skal være slut med at sælge brugte vinduer på genbrugspladserne og drive decideret kloakvirksomhed. Her findes der et marked, der klarer det bedre end det offentlige gør, siger Torben Liborius.

 

Godt med en klageinstans og indsats mod kontroludbud

Dansk Byggeri noterer med tilfredshed, at udspillet indeholder en klageinstans. Ofte er det uklart, hvor virksomhederne skal gå hen, når de oplever opgavetyveri i hverdagen. Og sagsbehandlingstiderne ved statsforvaltningen er lange.

 

- Endelig bliver der gjort noget ved kontrolbuddene. Dansk Byggeri får jævnligt sager fra medlemmer, hvor de har tabt til et kontrolbud, og hvor det er meget svært – nogle gange umuligt – at genskabe beregningerne efterfølgende, siger Torben Liborius og tilføjer:

 

- Tidligere sager ved klagenævnet for udbud har dokumenteret det sort på hvidt. Reglerne i dag er simpelthen for ugennemsigtige, og kommunerne kan i praksis ikke leve op til dem. Det er meget positivt, at der skal gøres noget ved opfølgningen, så vi i højere grad får indblik i, om kommunerne leverer det, som de byder ind med.

 

Offentlige selskaber bør også omfattes

Eneste anke mod udspillet er, at ikke alle bliver omfattet. Dansk Byggeri har påpeget behovet for at også offentligt ejede selskaber, fx på forsyningsområdet, skal omfattes af de nye regler.

 

- Disse er ikke nævnt i udspillet, og det er vigtigt at være sikker på, at fx de kommunalt ejede vandselskaber også omfattes. Jeg håber, at de kommer med i de endelige regler, slutter Torben Liborius.

 

Læs udspillet

 

Kontakt

Erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius, telefon 23 32 34 95

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69