Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyheder

  11-12-2017

  Mange jobannoncer og ubesatte stillinger

  Der var mere end 32.000 ledige stillinger på det private arbejdsmarked i 3. kvartal 2017, og det er næsten 3.000 flere end samme periode året før. Grundformen er god på det danske arbejdsmarked, mener Dansk Byggeri

  08-12-2017

  Finanslov sikrer permanent håndværkerfradrag

  Med den netop indgåede aftale om håndværkerfradraget sikrer et flertal på Christiansborg bekæm-pelse af sort arbejde for milliarder af kroner og lærepladser i håndværkervirksomhederne. Dansk Byggeri kvitterer og kalder aftalen for godt håndværk

  07-12-2017

  Digitalisering og ny teknologi vil gøre byggeriet mere effektivt

  Af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

  06-12-2017

  Bedre november end sidste år

  Med 79 var der som altid mange konkurser i november måned i bygge- og anlægsbranchen. Det var dog stadig 24 procent lavere end sidste år. I årets første 11 måneder har der været 687 konkurser i branchen

  05-12-2017

  Varmebesparelser er et vigtigt bidrag i grøn omstilling

  SBi har udsendt rapporten ”Varmebesparelser i eksisterende bygninger”. Den er bestilt af Energistyrelsen, der har ønsket en beregning af potentialet for varmebesparelser i den eksisterende bygningsmasse. Formålet er at få overblik over rentabiliteten for bygningsejerne ved investeringer i varmebesparelser

  05-12-2017

  Gode nuancer og lavt hængende frugter

  De økonomiske vismænd har offentliggjort deres første rapport i egenskab af permanent Produkti-vitetsråd. Det er en nuanceret rapport, der alligevel rummer klare anbefalinger. Samtidig glæder Dansk Byggeri sig over, at der så småt er lys for enden af tunnelen med hensyn til måling af bygge-riets produktivitet

  01-12-2017

  Ghettolisten må ikke bremse for områderenovering

  Dansk Byggeri peger på behovet for mere fokus på de mange positive initiativer i det almene byggeri, der bidrager til at øge kvalitet og sikre bredere beboersammensætning

  01-12-2017

  Flere vil være murere og tømrere

  Det går fremad med at få flere til at vælge en håndværkeruddannelse. De seneste praktikpladstal viser 13 procent flere uddannelsesaftaler end samme periode sidste år. En glædelig, men også helt nødvendig udvikling, for at sikre nok faglærte håndværkere i de kommende år, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl

  30-11-2017

  Et "øv-kvartal" for dansk økonomi

  Der blev dømt vækstpause i 3. kvartal med en negativ vækst på -0,6 procent af BNP. Det ændrer dog næppe ved det solide opsving i dansk økonomi, hvor byggeriet hører til lyspunkterne. BNP er trods alt vokset med 2,1 procent i årets tre første kvartaler tilsammen

  29-11-2017

  Byggeriet går vinteren i møde med 5,2 måneders arbejde i ordrebogen

  Det månedlige konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik nærmer sig endelig det positive felt. Det er dog et lidt tvetydigt barometer. På den ene side mangler mange virksomheder arbejdskraft. På den anden side er ordrebeholdningen stabil på moderat niveau