Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyheder

  23-11-2016

  Behov for at bygge 20.000 boliger hvert år

  Vi bliver hele tiden flere danskere, og vi klumper os sammen i byerne. Derfor er der behov for at bygge 20.000 nye boliger hvert år, hvis der skal være nok boliger til de mange tilflyttere. Det viser nye tal fra Dansk Byggeri

  22-11-2016

  Røde borgmestre udliciterer lige så meget som blå

  Selvom man ofte hører blå politikere tale varmt om udlicitering, peger en ny undersøgelse på, at det er andre ting end partifarven, der afgør, og hvor meget kommunen udliciterer

  22-11-2016

  Energispareindsatsen undermineres af solvarme og varmepumper

  En svækkelse af indsatsen for energibesparelser må ikke blive en generel tendens i den førte energipolitik

  22-11-2016

  Staten må tage ansvar for kystsikring

  Danske Anlægsentreprenører vil have Kystbeskyttelsesloven moderniseret. Ansvaret for hel-heden bliver ikke varetaget godt nok, når udgangspunktet er den enkelte lodsejers interesser og ansvar

  21-11-2016

  12,6 nye lønmodtagerjob i byggeriet hver eneste dag

  Med 42 måneders ubrudt jobvækst, fastholder det private arbejdsmarked rollen som økono-misk lokomotiv i det efterhånden lidt mere solide danske opsving. Byggeriet er blandt de største jobskabere med 16.000 nye job siden 2013

  18-11-2016

  Udramatisk finanslov med lyspunkter på trafikområdet

  Finanslov 2017 er nu kommet ud af sin skyggetilværelse, mens der ventes på de noget større 2025-initiativer. Dansk Byggeri ser finanslovsaftalen som en tillidsskabende foranstaltning mellem de blå partier, og den indeholder lyspunkter på trafikområdet

  18-11-2016

  Positivt med bred politisk aftale om grøn omstilling

  Med den brede politiske aftale om en PSO-løsning er sporet lagt for en ny politisk tilgang til den grønne omstilling. Dansk Byggeri vil holde øje med, hvordan udmøntningen af den Grønne Klimapulje bliver udformet

  15-11-2016

  Så faldt de økonomiske brikker på plads

  Det har længe været et paradoks i dansk økonomi, at arbejdsmarkedet er buldret af sted, mens den økonomiske vækst ikke fulgte med. Med Danmarks Statistiks markante opjustering af BNP-væksten for især 2012-2015, falder puslespilsbrikkerne nu bedre på plads

  14-11-2016

  Tjek boligen inden frosten bider sig fast

  Frost og sne kan forårsage store skader på boligen og sommerhuset. Men selvom det allerede fryser, er det ikke nødvendigvis for sent at sikre sig

  09-11-2016

  Det amerikanske valg skal tages alvorligt

  Dansk Byggeris administrerende direktør Lars Storr-Hansen opfordrer til at tage usikkerhed og utilfredshed hos vælgerne alvorligt. Han advarer det traditionelle politiske system og medierne mod at underkende resultatet, som blot et amerikansk fænomen