Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyheder

  14-03-2016

  Mod til at handle i Danmarks interesse

  Af adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri

  09-03-2016

  Videncenter for miljøfarlige stoffer har fundet værtskab

  Først kom pengene på plads, og nu er vinderne af opgaven om at skabe et videncenter for håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald også fundet. Det bliver et stærkt konsortium af kompetencer indenfor viden og kommunikation, der nu får ansvaret for at løfte opgaven

  08-03-2016

  Eksport af byggevarer skuffer

  Danske Byggematerialer må trods en gunstig økonomisk udvikling på de traditionelle markeder konstatere, at de danske byggematerialeproducenter ikke har profiteret af voksende nærmarkeder

  04-03-2016

  Nu kan Femern sættes i fremadgående gear

  Dansk Byggeri glæder sig over bred politisk opbakning til Femern Bæltforbindelsen. Dansk Byggeri opfordrer til at få sat gang i såvel de danske landanlæg og den ny Storstrømsbro

  04-03-2016

  Antallet af konkurser stiger markant

  Med de 82 konkurser i februar måned fortsætter det skræmmende antal konkurser i bygge- og anlægsbranchen. I de seneste seks måneder har der været 412 konkurser, mens der i den tilsvarende periode for et år siden var 287 konkurser

  03-03-2016

  Dansk Byggeri henter ny afdelingschef i egne rækker

  Lasse Møller Vollesen er ny afdelingschef i Erhvervs- og Brancheservice i Dansk Byggeri

  03-03-2016

  Dansk Byggeri: Renovering er nu det vigtigste marked

  Der var engang, da renovering blot var en sidedisciplin indenfor byggeriet. Nybyggeri og store anlæg var i fokus – men sådan er det ifølge Dansk Byggeri ikke længere. Og stærke netværk i branchen har drevet udviklingen

  03-03-2016

  Biler, bønder og bygninger sidder med CO2-nøglen

  Det Miljøøkonomiske Råd har fremlagt et bud på omkostningerne ved at realisere målsætningen om et Danmark baseret på fossilfrie energikilder i 2050. De miljøøkonomiske vismænd mener, at ekstraomkostningerne vil være cirka 16 mia. kr. om året

  02-03-2016

  Flere forbrugere har fået øje på klagemulighed

  Sidste år løb der 659 klager ind til Byggeriets Ankenævn. Det er en stigning på 15 procent i forhold til 2014. Mediedækning har skabt større opmærksomhed, lyder forklaringen blandt andet

  02-03-2016

  Dansk Byggeri venter lave vækstrater på boligmarkedet

  Ifølge Danmarks Statistik sluttede 2015 af med fortsatte prisstigninger for ejerlejligheder og stagnerende prisudvikling for parcelhuse. Dansk Byggeri har på baggrund af december-tallene beregnet en samlet 2015-status på boligmarkedet