Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyheder

  30-11-2015

  Bygninger skal bruges eller rives ned

  Kommunerne bør melde ud, hvor de ser muligheder for at skabe liv, og lige så vigtigt, hvor der skal ske afvikling.

  30-11-2015

  Midlertidigt tilbageslag for dansk økonomi

  BNP-udviklingen i 3. kvartal skuffede både hvad kvartals- og årsvæksten angår. Dansk Byggeri forventer dog, at tilbageslaget er midlertidigt

  27-11-2015

  Forsigtig optimisme i byggeriet

  Det sæsonkorrigerede konjunkturbarometer for bygge- og anlægsbranchen kravler forsigtigt opad. Der er i november fremgang i beskæftigelsesforventninger og ordrebeholdning

  27-11-2015

  Komproment som Dansk Byggeris klimaambassadør på COP21

  Fra weekenden kickstarter verdens ledere COP21 i Paris. Her vil også Dansk Byggeri byde ind på bygge- og anlægsbranchens bidrag til at holde det globale klima i skak. På programmet finder man også Komproment, som skal levere input om innovative solcellesystemer

  26-11-2015

  Klimarådet rammer plet med sin første rapport

  Der er behov for langsigtede stabile rammer for klimapolitikken. Danmark kan ikke nå målet om fossilfri energiforsyning uden at tænke energirenovering i bygninger ind i løsningen. Og bygninger skal fremover spille en aktiv rolle med at udjævne energiforbruget. Det er nogle af anbefalingerne i Klimarådets første rapport, som netop er præsenteret

  26-11-2015

  Unødvendigt knæfald for energiselskaberne

  Dansk Byggeri er forundret over forløbet af de aktuelle forhandlinger om en ny aftale om energispareindsatsen. Energiselskaberne får tilsyneladende lov til at medregne konvertering til vedvarende energiproduktion som en energibesparelse. Bliver det en realitet er aftaleparterne på kant med formålet i energispareordningen

  24-11-2015

  Sæt mål for den grønne omstilling

  Der er behov for at fastlægge langsigtede mål, når det gælder bygningers rolle i den grønne omstilling.

  23-11-2015

  Bomstærkt privat arbejdsmarked

  Det private arbejdsmarked er gået frem med stormskridt siden foråret 2013, og i de seneste 2½ år er der kommet ca. 74.600 flere private lønmodtagere i beskæftigelse. Også i byggebranchen ska-bes der nye job for tiden. Senest ca. 800 flere lønmodtagere i september

  23-11-2015

  Det bliver lettere at bygge og bo på landet

  Regeringens mere end 100 forslag i udspillet ”Vækst i hele Danmark” giver landets yderområder nye muligheder, som kommer både borgere og virksomheder til gode, vurderer Dansk Byggeri

  23-11-2015

  Hold øje med sneen og undgå skader på boligen

  Et snefyldt landskab kan få konsekvenser for boligens tag, hvor ophobning af den kolde masse sætter pres på tagkonstruktionen. Hvis boligejeren holder et vågent øje på sneen, kan det minimere risikoen for skader på boligen