Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyheder

  19-11-2015

  Finanslov med blå pletter

  Regeringen har fået en finanslovsaftale på plads med de blå partier. Dansk Byggeri noterer sig, at erhvervsfremme ikke fylder voldsomt meget, men at der er positive elementer bl.a. på skatteområdet

  16-11-2015

  Aftagende lønudvikling i byggeriet

  Efter et par kvartaler med stigende lønvækst i byggeriet, viser DA´s lønstatistik for 3. kvartal en aftagende lønstigningstakt. Den årlige ændring i timefortjenesten faldt fra 2,7 pct. til 2,4 pct. i 3. kvartal

  13-11-2015

  Fælles ansvar at finansiere højere pensionsalder

  Dansk Byggeri bakker fuldt op bag at hæve pensionsalderen fra 67 til 68 år i 2030. Det er en naturlig konsekvens af danskernes stigende levealder. Men regningen skal ikke sendes til virksomhederne

  13-11-2015

  Hvem kan spejle sig i udkantsdanmark?

  Vi kan og skal ikke standse den globale trend, urbaniseringen er, men der er brug for, at vi går på to ben, for land og by er hinandens forudsætninger

  12-11-2015

  Retsforbehold skaber ulige vilkår på det indre marked

  Den 3. december skal danskerne stemme ja eller nej til at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Dansk Erhverv og Dansk Byggeri er glade for, at vi får mulighed for at gøre op med retsforbeholdet, som vi kender det

  11-11-2015

  Bygninger har en central rolle i den grønne omstilling

  Hvad er ambitionerne, og hvad vil regeringen investere i den grønne omstilling? Er der øje for, at en ambitiøs målsætning for den danske energipolitik kan omsættes til indtjening for Danmark?

  11-11-2015

  Erhvervslivets stigende bilkøb tyder på økonomisk opsving

  Erhvervslivet investerer massivt i nye biler, hvilket ifølge Dansk Byggeri tyder på en betydelig optimisme

  11-11-2015

  Rens kloakken og undgå regninger

  En stoppet brønd under boligens nedløbsrør kan få store konsekvenser for boligen. Det er let at undgå skader, hvis boligejerne holder et vågent øje med deres brønde og allierer sig med fagfolk

  10-11-2015

  Omsætningsvækst i byggeriet

  Det foreløbige facit for bygge- og anlægsbranchens indenlandske omsætning i de første tre kvartaler af 2015 blev en nominel vækst på 7,3 pct. Det stemmer fint overens med Dansk Byggeris forventninger

  09-11-2015

  Kommunerne hamstrer affald

  I dag genanvender bygge- og anlægsbranchen 84 % af affaldet. Vi kan godt blive bedre til at genanvende og genbruge, og vi kan også blive bedre til at frasortere de miljøfarlige stoffer, men det kræver, at ejerskabet til at håndtere det genanvendelige affald forbliver intakt og på private hænder