Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Byudvikling i hele Danmark

Der er stor befolkningsvækst i storbyerne, men også flere flytter til de mellemstore byer – det stiller krav om alsidig byudvikling på tværs af land og by

 

Befolkningsvækst

Danskerne udviklinger sig: vi bliver flere, vi bliver ældre, og vores familier bliver i gennemsnit mindre. Det betyder, at der er befolkningsvækst i både mellemstore og store byer i Danmark, og vi har derfor brug for et boligmarked, der matcher de forskellige behov, der opstår.

 

Boligbehov

I storbyerne skal der laves plads til de unge studerende, enlige med og uden børn, samt flere ældre, som efterspørger mindre og billigere boliger. Der opstår således nye behov på boligmarkedet, der skal imødekommes, så vi kan skabe plads til alle. I de mellemstore byer er der behov for flere boliger, mens det i landdistrikterne er det vigtigt med en indsats for at tilpasse boligmassen og samtidig understøtte den lokale udvikling. Dette betyder blandt andet er der behov for en større nedrivningspulje, så forladte bygninger ikke skæmmer de resterende.

 

Gode boligforhold på tværs af befolkningsgrupper understøtter et godt bymiljø, unges uddannelsesaktivitet og virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft. Men der er fortsat stor forskel på boligforhold samt hvor nemt det er at arbejde og drive virksomhed - alt efter hvor i Danmark man befinder sig.

 

Infrastruktur og erhverv

Forudsætningen for at alle virksomhederne kan bidrage til at skabe værdi, vækst og velstand er, at de har adgang til den nødvendige arbejdskraft, og at det er nemt at drive virksomhed i hele landet. Det er derfor vigtigt med ordentlig infrastruktur i byområderne til afhjælpning af trængsel og sikre en fornuftig sammenhæng mellem byerne. Kommunerne kan selv gøre en betydelig indsats, hvis de vil sikre gode vilkår for erhvervslivet. Et godt erhvervsklima understøtter byudviklingen og gør de enkelte kommuner - og dermed også hele Danmark - rigere.Klik på analyserne nederst på siden, hvis du vil vide mere.

 


Se aktuelle analyser herunder:

Mangel på studieboliger

 Analyse, juli 2018

 

Folk flytter fra København

 Barometer, juli 2018

 

Flere københavnske fraflyttere bosætter sig i omegnskommunerne

 Notat, juli 2018

 

Renovering af ghettoområder betaler sig

 Barometer, februar 2018

 

Positive effekter ved renovering: Gyldenrisparken som case

 Analyse, februar 2018

 

Urbaniseringstendenser i danske kommuner

 Analyse, november 2017

 

Behov for at bygge 20.000 boliger hvert år

 Barometer, november 2016

 

Fremtidens boligbehov

 Analyse, november 2016  

 

Hvor skal flygtningene bo?

 Barometer, august 2016

 

Resume af Kraka notat med fokus på flygtninge

 Analyse, august 2016

 

Hvor skal flygtninge bo?

 Kraka notat, juli 2016

 

Resume af Kraka notat med fokus på alment byggeri

 Analyse, august 2016

 

Vækst og velstand i hele Danmark

 Analyse, april 2016

 

Potentialet i ubeboede boliger
 Analyse, august 2015