Hovedaftalen - General Agreement (D)

Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) i tysk oversættelse.

Aftalen indeholder de generelle regler om arbejdsmarkedets parters rettigheder og pligter i forhold til hinanden.Hovedaftalen indeholder bl.a. reglerne om konfliktret - fx hvornår der må strejkes - og fredspligt - fx hvornår der ikke må strejkes.

Download

Hovedaftalen tysk
Download Alle downloads er gratis
Loading...
Scroll til top af siden