Lønoversigt januar 2020

Dansk Byggeris lønoversigt indeholder de gældende satser, tal og takster om bl.a. løn, fratrædelse, sygdom, ferie og pension, til brug for medlemmernes personale- og lønadministration

 

Den indeholder både generelle bestemmelser som dagpengegodtgørelser, sygedagpenge, ferie- og søgnehelligdagsbetaling m.v. der gælder alle fagområder og specielle bestemmelser for enkelte fagområder om løn, genetillæg, løn under sygdom, rejsegodtgørelse m.v.

Lønoversigten indeholder ikke uddybende forklaringer til den lovgivning og de overenskomster, der danner baggrund for tallene og satserne. Nærmere oplysninger herom kan søges i Dansk Byggeris cirkulærer, overenskomsterne eller lovgivningen.

Januarudgaven af lønoversigten er kun lavet digitalt.

Lønoversigten opdateres normalt digitalt 1. januar, og både digitalt og i papirform pr. 1. marts.

I 2020 BLIVER MARTSUDGAVEN AF LØNOVERSIGTEN FØRST FÆRDIG, NÅR OVERENSKOMSTRESULTATET ER ENDELIGT GODKENDT. DET VIL SIGE, AT VI ER NØDT TIL AT AFVENTE RESULTATET AF EVENTUEL AFSTEMNING OM RESULTATET I FAGFORBUNDENE.

eller
opret ny bruger
for at downloade denne publikation.

Download

Lønoversigt januar 2020 (pdf)
Kun for medlemmer Alle downloads er gratis
Loading...
Scroll til top af siden