Morarenten/procesrenten for 2. halvår 2020

Morarenten/procesrenten, der gælder for perioden 1. juli - 31. december 2020, er uændret på 8,05 %

Morarenten/procesrenten fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 %. Referencesatsen er den officielle udlånsrente, som Nationalbanken fastsætter 1. januar og 1. juli.


Morarenten er den forsinkelsesrente, du kan kræve, hvis en kunde ikke betaler til tiden. Er kunden forbruger, udgør morarenten den rente, der maksimalt kan kræves.

Morarenten for perioden 1. juli - 31. december 2020 er uændret på 8,05 % p.a.

Efter AB 92 § 22, stk. 11 og AB 18 § 37, stk. 2 er rentesatsen ved forsinket betaling fastsat til rentesatsen i renteloven.

Revideret den 3. juli 2020

Morarenten/procesrenten for perioden den 20.01.2015 – 30.06.2015, som i Cirkulært nr. 863, nr. 928 og nr. 964 er angivet til 8,05 % p.a., skulle retteligt have været angivet til 8,20 % p.a.

 

Oversigt over udviklingen i morarenten/procesrenten:

Renten for perioden 01.01. - 30.06.2020  8,05 % p.a.
Renten for perioden 01.07. - 31.12.2019 8,05 % p.a.
Renten for perioden 01.01. - 30.06.2019   8,05 % p.a.
Renten for perioden 01.07. - 31.12.2018   8,05 % p.a.
Renten for perioden 01.01. - 30.06.2018 8,05 % p.a.
Renten for perioden 01.07. - 31.12.2017 8,05 % p.a.
Renten for perioden 01.01. - 30.06.2017 8,05 % p.a.
Renten for perioden 01.07. - 31.12.2016 8,05 % p.a.
Renten for perioden 01.01. - 30.06.2016 8,05 % p.a.
Renten for perioden 01.07. - 31.12.2015       8,05 % p.a.
Renten for perioden 01.01. - 30.06.2015 8,20 % p.a.
Renten for perioden 01.07. - 31.12.2014     8,20 % p.a.
Renten for perioden 01.01. - 30.06.2014 8,20 % p.a.
Renten for perioden 01.07. - 31.12.2013 8,20 % p.a.
Renten for perioden 01.03. - 30.06.2013 8,20 % p.a.
Renten for perioden 01.01. - 28.02.2013 7,20 % p.a.
Renten for perioden 01.07. - 31.12.2012 7,45 % p.a.
Renten for perioden 01.01. - 30.06.2012 7,70 % p.a.
Renten for perioden 01.07. - 31.12.2011 8,30 % p.a.
Renten for perioden 01.01. - 30.06.2011 8,05 % p.a.
Renten for perioden 01.07. - 31.12.2010 8,05 % p.a.
Renten for perioden 01.01. - 30.06.2010 8,20 % p.a.


Spørgsmål til dette Cirkulært kan rettes til Dansk Byggeris Juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00.

Loading...
Scroll til top af siden