Arrangementer og pjecer

Det er arbejdsgiverens opgave at sørge for, at alle ansatte får instruktion og uddannelse i at udføre arbejdet sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Find alle pjecer og vejledninger om arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Lovpligtige kurser, certifikater og uddannelser

Lovpligtige kurser og certifikater

Til visse arbejdsopgaver som fx. truckkørsel, stilladsarbejde og asfalt kræves der særlige lovpligtige kurser og certifikater.
Læs mere om certifikater og kurser

Lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser

For arbejdsmiljøgruppen er der krav om, at både medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Læs mere om arbejdsmiljøuddannelserne 

Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference

Tilmeld dig kurser om arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø
Uddannelser
Årsdage og konferencer
Loading...