Byggejura

MgO-vindspærreplader

MgO-plader blev af Bunch Bygningsfysik på vegne af Byggeskadefonden i 2015 erklæret uegnet som vindspærre i det danske klima. Siden er voldgiftspraksis kommet til samme resultat.

Konkurrenceret

Her får du en kort og letforståelig introduktion til de for bygge- og anlægsbranchen mest relevante regler i konkurrenceloven - og et par gode værktøjer.

Køre- og hviletid

Her kan du læse om reglerne for registrering af kørsel omfattet af køre- og hviletidsreglerne, herunder også når du kun lejlighedsvist er omfattet af køre- og hviletidsreglerne.

Behandling af tvister

Der er forskellige muligheder for behandling af tvister. Vi har beskrevet mulighederne nedenfor, hvor du også kan klikke dig videre til endnu mere viden.

Vinterbyggeri

Byggeri i vinterperioden (1. november - 31. marts) kan være underlagt vinterbekendtgørelsen.

Dialog med bygherre

Dansk Byggeri afholder løbende dialogmøder med offentlige bygherrer.
Loading...