MgO-vindspærreplader

MgO-plader blev af Bunch Bygningsfysik på vegne af Byggeskadefonden i 2015 erklæret uegnet som vindspærre i det danske klima. Siden er voldgiftspraksis kommet til samme resultat.

Anvendelsen

I en årrække frem til 2015 blev pladerne hyppigt anvendt ved både nybyggeri og bygningsrenovation. Det skønnes af Byggeskadefonden, at der er opsat 275.000 m2 MgO-plader som vindspærrer siden 2010, hvoraf store dele kræver udskiftning.


Hvad er problemet?

Problemet med MgO-pladerne, der indeholder magnesiumoxid og magnesiumchlorid, er, at de som følge af et højt saltindhold opsuger fugt fra luften og herved afgiver en saltholdig væske. Saltvæsken korroderer søm, skruer og beslag, og medfører risiko for svamp og råd. Der er fare for nedstyrtning af såvel plader som den ydre facadebeklædning.  

Pladerne var igennem flere år populært benyttet som vindspærrer, som følge af deres lethed og modstandsdygtighed over for brand. Alene i almene nybyggerier løber udbedringsomkostningerne op i ca. 1 milliard kroner.


Hvem har ansvaret?

For tiden verserer et utal af sager om, hvem der har ansvaret for brugen af MgO-pladerne, og hvem der skal dække omkostningerne for skader og udskiftning.


Den 1. kendelse fra Voldgiftsretten blev afsagt juni 2017.

Læs 1. kendelse her


Den 2. kendelse fra Voldgiftsretten blev afsagt september 2018.

Læs 2. kendelse her 

 

Den 3. kendelse fra Voldgiftsretten blev afsagt april 2019.

Læs 3. kendelse her

 

Den 4. kendelse fra Voldgiftsretten blev afsagt maj 2019.

Læs 4. kendelse her

 

Den 5. kendelse fra Voldgiftsretten blev afsagt juli 2019.

Læs 5. kendelse her

 

Dansk Byggeris folder om oplysningspligt

Når entreprenøren vælger at bruge nye metoder og materialer, skal entreprenøren huske at oplyse bygherren om de konkrete valg.

Når entreprenøren vælger nye måder at gøre tingene på, skal bygherren i nogle tilfælde informeres, så bygherren får mulighed for at fravælge ikke-gennemprøvede metoder og materialer. Entreprenøren skal derfor være opmærksom på, at der i visse situationer er en oplysningspligt. 

Læs mere om oplysningspligten i folderen

Loading...
Scroll til top af siden