Byggejura

Udbudsret

Her finder du bl.a. udbudsreglerne, link til tærskelværdierne og et webinar om udbudsret.

Konkurrenceret

Her får du en kort og letforståelig introduktion til de for bygge- og anlægsbranchen mest relevante regler i konkurrenceloven - og et par gode værktøjer.

Køre- og hviletid

Her kan du læse om reglerne for registrering af kørsel omfattet af køre- og hviletidsreglerne, herunder også når du kun lejlighedsvist er omfattet af køre- og hviletidsreglerne.
Loading...