Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

Har din virksomhed salg i Storbritannien? Eller indgår britiske virksomheder i din værdikæde? Så vil Brexit få betydning for din virksomhed i forhold til moms, told, produktkrav mv. Se hvad du kan gøre allerede nu, og prøv regeringens online Brexit-tjekliste.

Det er fortsat uafklaret, hvordan Storbritannien skal forlade EU, og hvad rammerne for det fremtidige samarbejde skal være. Vi ved derfor ikke endnu, hvilke regler der vil gælde i fremtiden, eller hvornår disse vil træde i kraft.

 

Akut Brexit-hjælp

Mens vi venter på endelig afklaring, søger regeringen at komme de danske virksomheder til undsætning ved at lancere en handlingsplan, som blandt andet indeholder initiativer for knap 50 mio. kroner til at sikre små og mellemstore virksomheder den blødest mulige landing. Handlingsplanen skal:

  • styrke informationen og vejledningen til virksomhederne
  • øge bemanding hos myndighederne og udvide åbningstider, så virksomheder ikke oplever unødige forsinkelser i tiden omkring Brexit
  • give støtte til omstilling via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, fx bidrag til ekstern rådgivning, hjælp til kompetenceudvikling eller rådgivning om eksportmuligheder 

Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse om pakken
Se de konkrete tiltag i handlingsplanen


Brexit-tjekliste

Regeringen har allerede tidligere udarbejdet en online information, der tager udgangspunkt i de mest relevante situationer. For eksempel om du sælger eller køber varer eller tjenesteydelser til/fra Storbritannien. Der er også en online tjekliste, der skal hjælpe dig i dine forberedelser til, at Storbritannien forlader EU.

I tjeklisten angiver du fx, om du eksporterer varer til Storbritannien. Og så får du en kort forklaring på, hvad du kan forvente af ændringer i forhold til: moms og told, produktkrav, certifikater, standarder og betalingsformer med mere.

Hvis du eksporterer tjenesteydelser, vil også krav ved indførsel af udstyr, adgang til såkaldte regulerede erhverv (fx VVS eller ingeniør) og udstationering af medarbejdere ændre sig.

Link til regeringens vejledning og tjekliste om Brexit

Kontakt til relevante myndigheder
Har du konkrete spørgsmål, er der også en lang liste med relevante myndigheder, som du kan henvende dig til.

Spørgsmål

Henriette Thuen
Afdelingschef

Henriette Thuen

72160283 htu@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden