Til folkeskolelærere

Find en byggevirksomhed

Der er byggevirksomheder i alle dele af landet, som gerne vil samarbejde med folkeskoler

Vi laver skoler, skybrudssikringer, motorveje og modebutikker, køkkener og kloakker, carporte og kantstene - og vi vil gerne vise dig hvordan.

Her kan du læse om at adoptere en skoleklasse 

Her kan du læse om at planlægge et godt byggepladsbesøg

 

Find en virksomhed, du kan samarbejde med, i virksomhedsbanken

Kom med ind bag byggepladsens hegn, oplev byggefolkenes hverdag og bliv klogere på bygge- og anlægsbranchen. 

Vi har oprettet en virksomhedsbank med virksomheder i dit lokalområde, der gerne vil vise deres fag frem og samarbejde med skoler. Se danmarkskortet og find en virksomhed i dit lokalområde.

Vi har rigtig gode erfaringer med samarbejde mellem virksomheder og skoler. Det har en stor betydning, at elever tidligt i livet får et indblik i dagligdagen på en god arbejdsplads og får lov til at møde fagfolk, der er glade og stolte af deres erhverv.

Du kan gøre undervisningen anderledes og spændende ved at bringe den virkelige verden ind i klasselokalet.

Vil du vide mere, så skriv til hhj@danskbyggeri.dk

 

Undervisningsmateriale

Find undervisningsmateriale og få ideer og inspiration til sjove projekter.

Eleverne får mulighed for at snuse til en branche, der måske kunne være relevant for deres fremtidige uddannelsesvalg.

Der er mange spændende materialer, så du helt sikkert kan finde det, der er relevant for din klasse lige nu. Der er både materialer, der kan passe direkte til fagene på skoleskemaet, og der er materialer til virksomhedssamarbejde.

 • Minecraft i undervisningen (0.-6. klasse)

  Minecraft er en virtuel læringsplatform, hvor skoleelever kan bygge på en sjov og kreativ måde.

  Dansk Byggeri har lavet en inspirationsfolder til hvordan online-spillet Minecraft kan bruges som en sjov læringsplatform, hvor børn kan udfolde sig kreativt, imens de forholder sig til faglige problemstillinger i folkeskolens fag.


  Minecraft er et onlinespil, der inviterer spillerne ind i en 3D-verden af kvadratiske firkanter. Spillerne får en enestående mulighed for at bygge og forme, så næsten kun fantasien sætter grænser. I dag har Minecraft over 100 millioner regi­strerede brugere, og siden spillet udkom i 2011 har det solgt over 24 millioner kopier, hvilket gør det til et de mest solgte computerspil verden over. Rigtig mange børn kender altså Minecraft, og det er oplagt at bruge Minecraft til at gøre børn opmærksomme på bygge- og anlægsbranchens mange facetter.


  I folkeskolen kan Minecraft være med til at gøre eleverne klogere på byggeri og arkitektur, byplanlægning og vejstrukturer. Undervisningsmaterialet opfordrer lærere og elever til at perspektivere og koble erfaringer mellem den virkelige- og den virtuelle verden. Endvidere er materialet en ideel platform, hvor elever med skabertrang og interesse for byggeri og arkitektur kan blive inspireret til fremtidig uddannelse. Minecraft i undervisningen kan bruges under uddannelsesforløb i alle klassetrin. Folderen kan med fordel integreres i et Åben Skole-forløb.

   

   

  Se Dansk Byggeris folder om Minecraft i Undervisningen her.

 • Byg et insekthotel (2.-6. klasse)

  Randers Kommune, Randers Regnskov og Randers Naturcenter har i fællesskab udarbejdet et undervisningsmateriale, der skal sætte fokus på biologisk mangfoldighed.

  Behovet for insekthoteller er et resultat af menneskenes velplejede haver og parker, der betyder akut boligmangel for insekterne. Du kan hjælpe insekterne ved at give dem en mulighed for at bo, spise og yngle i dit eget insekthotel. Dit insekthotel kan bygges af forskellige materialer, der sørger for de bedste forhold for beboerne, så mange forskellige arter vil have glæde af at tjekke ind på hotellet - det kan fx være sommerfugle, mariehøns og humlebier.

   

 • Byg et hus (3.-6. klasse)

  Tag eleverne med på projektarbejde over fire skoleår og giv dem et unikt indblik i bygge- og anlægsbranchen.

  ''Byg et hus'' er et projektforløb, der strækker sig over fire skoleår fra 3.-6. klasse. Klassen bruger en uge på hvert klassetrin, og beskæftiger sig med bygge- og anlægsbranchen fra forskellige vinkler og bygger et hus i størrelsesforhold 1:20 i samarbejde med den lokale erhvervsskolen.

  Eleverne arbejder med praksis og teori ud fra modelhuset og med baggrund i fagene dansk, matematik, historie, billedkunst/arkitektur, sløjd, natur/teknik, engelsk og UEA-undervisning.

  Klassetrinene har hver deres tema:
  3. årgang - Råhuset
  4. årgang - Rum, vinduer og døre
  5. årgang - Tag
  6. årgang - El og vand

  Byg et hus er udviklet i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Tekniske Skole i 2000 og hvert år starter omkring 14 klasser forløbet i Esbjerg.

  Se undervisningsmaterialet her

   

 • Skolen på byggepladsen (3.-10. klasse)

  Tag eleverne med byggepladsen og bliv klogere på en branche, der bogstavelig talt bygger samfundet op fra grunden.

  "Skolen på byggepladsen" er målrettet læreren og byggelederen, der i fællesskab skal planlægge et byggepladsbesøg.

  Materialet er opdelt i fire temaer:

  • Introduktion til bygge- og anlægsbranchen
  • Byggeprocessen fra tegning til bygning
  • Byggepladsen - hvem laver hvad?
  • Sikkerhed og arbejdsmiljø

  Temaerne ligger op til, at eleverne kommer hele vejen rundt om bygge- og anlægsbranchen. Under hvert tema er der opgaver og ideer til, hvordan klassen kan forberede et besøg på en byggeplads, og forslag til hvordan byggelederen kan modtage eleverne på byggepladsen. Det er oplagt at besøge en arkitektstue, et rådgivende ingeniørfirma, kommunens tekniske forvaltning og den lokale erhvervsskole. 

  "Skolen på byggepladsen” kan anvendes i fag som matematik, dansk, samfundsfag og kemi og fysik. Eleverne kan fx skrive en artikel om byggeprojektet til lokalavisen, lave forsøg med byggepladsens kemi i kemilokalet, tegne modeller i digitale 3D tegneprogrammer, undersøge hvordan lokalplaner vedtages i kommunen, udregne energibesparelser ved energirenovering og meget mere.


  Du kan downloade materialet her.
  Sikkerhedstips til skolebesøg på byggeplads.


  Skriv til hhj@danskbyggeri.dk eller ring på tlf. 72160235, for at få tilsendt trykte eksemplarer, eller hvis du vil lave skole-virksomheds samarbejde i bygge- og anlægsbranchen.

   

 • Broen, Vejen og Dig (4.-6. klasse)

  Brancheorganisationen Viadania, Vejdirektoratet og Astra* har sammen udviklet materiale til undervisningsforløb i natur/teknologi.


  Undervisningsforløbet er udarbejdet som et rollespil, hvor det gælder om at blive enige om en motorvejsstrækning. Hvis det er muligt, kan et besøg til et vejprojekt i lokalområdet inddrages i forløbet. Det kan være først i forløbet som inspiration til, hvad de næste lektioner vil omhandle.

   

  Læs mere om projektet og download undervisningsmaterialet her:

  Broen, Vejen og Dig

   

   

 • Byg en By (4.-6. klasse)

  Byg en By er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Arkitektforeningen på foranledning af Kulturministeriet. Undervisningsmaterialet sætter fokus på en del af matematikken i arkitekturen, i dette tilfælde geometrien. 

   

  Læs mere om projektet og download materialet her:

  Byg en By

 • Byggeboxen (4.-7. klasse)

  Byggeboxen er et gratis undervisningsforløb for 4.-7. klasser
  I kommer med ind bag byggepladsens hegn og møder branchens mennesker, maskiner og muligheder. Et besøg varer fra kl. 10-13.30, hvor I arbejder med skolens fag i byggeriets verden. To dygtige undervisere præsenterer jer for udfordringer, opgaver og værktøjer, fx skal I bruge Virtual Reality.

  Gå til Byggeboxen

 • Byg sjove huler og lav seje byggeprojekter (4.-7. klasse)

  Prøv byggeopskrifter på 4 huler, 6 seje byggeprojekter og 13 hjælpsomme teknikfilm. I forløbene skal du selv tegne, designe og regne dig frem, og så skal du selvfølgelig bygge din idé og gøre den til virkelighed.

  "Byg" er et undervisningsmateriale til håndværk og design i 4.-7.-klasse. Materialet består af 6 byggeprojekter og 4 huleprojekter. Der er lange og korte forløb med forskellige sværhedsgrader, som giver eleverne mulighed for at påvirke alle dele af design- og byggeprocessen. Eleverne kan få hjælp til at lære håndværksteknikker fra 13 online teknikfilm. Der er gode muligheder for at lave tværfaglige forløb ud fra materialet, fx i naturfag, matematik og historie.

  Materialet er målrettet undervisning i håndværk og design på mellemtrinnet og udviklet efter Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål.

  Undervisningsforløb
  - Byg en mini træhule
  - Byg et tablet rack
  - Byg en nem hule
  - Byg en hule lampe
  - Byg en hobit hule
  - Byg en hule solfanger
  - Byg en bog hule
  - Byg en mobil telefon holder
  - Lav et solsejl
  - Byg en katte hule

  Download materialet til hulerne og byggeprojekterne gratis på:
  www.dr.dk/byg eller www.materialeplatformen.dk  

  Materialet er inspireret af DR's tv-serie "Dansk Hulebyg", hvor hulemester Barlebo hjælper heldige børn med at bygge huler. Hvert forløb er inspireret af en teknik eller et materiale, der bliver brugt i tv-serien.

  Se tv-serien her: www.dr.dk

 • Regn med byggeri og anlæg (4.-7. klasse)

  Lav matematik med snedkeren, mureren, maleren, tømreren og struktøren.

  ’Regn med byggeri og anlæg’ er matematikmateriale beregnet til undervisning i folkeskolens 7. - 8. klasse. Materialet tager udgangspunkt i faget matematik, og kan anvendes i dette fag alene. Derudover kan materialet med fordel lægge op til et tværfagligt forløb mellem matematik og UEA-undervisning eller brobygningsforløb.

  Visionen er, at eleverne i samme forløb lærer en del af den matematik, som de skal arbejde med på det aktuelle klassetrin, og samtidig lærer om en række håndværksfag fra bygge- og anlægsbranchen. Materialet kan bruges af matematiklæreren alene eller af matematiklæreren og UU-vejlederen i fællesskab.

  Materialet inddrager elevernes eget klasseværelse og skolens arealer, hvilket gør opgaverne nærværende, håndgribelige og realistiske.

  Download undervisningsmaterialet gratis på Materialeplatformen her

  Materialet omfatter:

  - Mål, måleenheder og målopsætning

  - Målestoksforhold

  - Geometriske figurer

  - Mønstre

  - Isometrisk tegning

  - Arbejde med formler

  - Areal og rumfang

  - Procentregning

  - Vinkelmåling

  - Pythagoras

  - Beregning

  Materialet er produceret med støtte fra Ministeriet for Børn og
  Undervisnings tips- og lottomidler
   

 • Passage til Virkeligheden (6.-10. klasse)

  I dette arbejdshæfte findes alle de opgaver og informationer som kræves for at blive klar til aktivitetsdagen nede på Passagen til Virkeligheden. Et
  undervisningsforløb hvor elever får mulighed for, at gennemføre og løse problemstillinger ved hjælp af praktisk arbejde.

  Gå til undervisningsforløbet her 

 • Byg en tipihule (7. -10. klasse)

   

  Byg en tipi-hule med matematikkens hjælp og fokus på genbrugsmaterialer. Undervisningsmaterialet kan bruges til 7.-10.klasse, og kan tilpasses til yngre klassetrin i fagene håndværk og design, matematik, billedkunst og historie.

  Download materialet her:

  Byg en tipihule

   

   

   

 • Fuglehushulen (7. -10. klasse)

  Byg en fuglehus-hule med matematikkens hjælp og fokus på genbrugsmaterialer. Undervisningsmaterialet kan bruges til 7.-10.klasse, og kan tilpasses til yngre klassetrin i fagene håndværk og design, matematik, billedkunst og historie.

  Download materialet her:

  Byg en fuglehushule

 • Bæredygtighed i byggebranchen (8.-10 klasse)

  Bæredygtighed i Byggebranchen er en e-bog udarbejdet i et samarbejde mellem Astra og Mercantec. Materialet er målrettet EUD-elever, men vil kunne anvendes i folkeskolens ældste klassetrin. 

  Læs mere om projektet og download materialet her:

   

  Hjælp til bæredygtighed i undervisningen

 • MA+GI - et læringsspil (9.-10. klasse)

  MA+GI er et praksisbaseret læringsspil til 9. og 10. klasse. Spillet handler om to teenagere, der finder en gammel jagthytte, som de skal gøre klar til vinteren. De skal blandt andet udskifte vinduerne, isolere rummene og reflektere over deres strømforbrug via stereoanlæg, TV og computer. Hvert emne består af quizspørgsmål, regneopgaver og ekstraspørgsmål, der giver mulighed for differentieret undervisning.

  Spillet spilles via en app, der kan downloades i Play eller App-store. Der er et tilhørende opgavehæfte og facitliste, som kan printes ud.

  Det er muligt at konkurrere på både flest korrekte besvarelser og tid – så spillet indeholder mulighed for et konkurrenceelement.  Elevhæfte, lærervejledning og facitliste kan hentes via Materialeplatformen 

Erhvervspraktik i bygge- og anlægsbranchen

Erhvervspraktik er en enestående mulighed for folkeskolens elever at prøve kræfter med et fag og indgå i hverdagen på en arbejdsplads

Dansk Byggeri har lavet en folder om erhvervspraktik i bygge- og anlægsbranchen

Erhvervspraktik i folkeskolen skal give eleverne mulighed for at afprøve deres interesser og evner inden for et erhverv. Erhvervspraktik bidrager til at udfordre og kvalificere elevernes forestillinger om arbejdsmarkedet og arbejdslivet. Når en virksomhed tilbyder erhvervspraktik, får den unge en reel oplevelse af, hvad det vil sige at passe et arbejde og at indgå i hverdagen på en arbejdsplads med forskellige opgaver og kolleger. 

Læs mere om sikkerhedsregler og retslige forhold i forbindelse med erhvervspraktikanter:

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik

Forsikring af elever i praktik

Loading...