Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

DS 432:2009 Norm for afløbsinstallationer

Denne norm gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand.

 

Denne norm gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling og til nedsivning. Normen gælder for afløbsinstallationer for møddingsvand, ajle og gylle fra og med gulvafløb, overkant af afløb fra gulvrender, kanaler og lignende til tilslutning til beholdere.

Normen gælder såvel for nye installationer som for ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg. Reparation af ledninger og mindre ændringer ved udskiftning af enkelte sanitetsgenstande, armaturer, apparater, beholdere mv. kan også udføres med materiel og metoder, der også var tilladt efter gældende regler på afløbsinstallationens udførelsestidspunkt. Brandtekniske foranstaltninger er ikke omfattet af normen.

Vedrørende drænsystemer henvises til DS 436 Norm for dræning af bygværker. Normen gælder for ledningsspecifikke forhold. For ikke-ledningsspecifikke forhold henvises til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord.

Tillæg 1:2012 til DS 432 skal bestilles særskilt.

Servicebutikken sælger kun papirudgaver af udgivelser fra Dansk Standard, derfor kan den ikke downloades her fra.

Bestilling

De angivne priser er inkl. moms

Login eller opret en bruger for at bestille denne vare

Pris medlem: kr. 710,00
Pris ikke-medlem: kr. 888,75
Varenummer: 125

Download

Alle downloads er gratis

Download er ikke muligt.


Ved bestillinger under 500 kr. tillægges et gebyr.